Ajankohtaista

< Takaisin

CarbonWise löysi oululaiset: nyt halutaan hiiliviisauden polulle

Hankkeen klinikat starttaavat joulukuussa ja jatkuvat elokuuhun 2021.

CarbonWise on 6Aika-hanke, jossa ovat mukana BusinessOulu, Enter Espoo ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten hiilijalanjälki lasketaan organisaatiolle, tuotteelle, palvelulle tai projektille. Tämä mahdollistaa yrityksille hiiliviisaan liiketoiminnan kehittämisen ja siten asteittaisen kilpailuedun vahvistamisen.   

Syksyllä 2020 tehdyssä alkukartoituksessa lähes 50 oululaisyritystä ilmoitti olevansa kiinnostunut hiiliviisauden lisäämisestä. Joukkoon mahtuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden, ICT:n, matkailun ja jätehuollon yrityksiä sekä vaateliike, arkkitehtitoimisto ja taksialan yritys.  

Klinikalta konkreettisia työkaluja

Nyt yritysten kanssa on aloitettu klinikkatoiminta, jossa annetaan konkreettisia työkaluja. Vuoden 2021 klinikoiden aiheet ja päivämäärät on jo julkaistu, teemoja ovat mm. hiilijalanjäljen laskenta, päästökompensaatio ja hiiliviisauden brändääminen. Klinikat ovat yrityksille avoimia toimialarajattomasti. Jokaisessa klinikassa on teemakohtainen asiantuntijan alustus. Ensimmäinen klinikka toteutettiin 15.12.2020 ja sen aiheena oli hiilijalanjälkilaskennan käynnistäminen. Alustajina toimivat Macon Oy:n Sanna Taskila ja R-Taso Oy:n Outi Törmänen. 

R-Taso valmistaa teollisuuteen kulkutierakenteita teräksestä. ”Lähdimme laskemaan omien tuotteidemme hiilijalanjälkeä jo reilu vuosi sitten asiakkaiden toiveesta. Oli selvää, että raaka-aineena käytetty teräs tuottaa paljon päästöjä. Laskemisen tuloksena huomasimme kuitenkin, että voimme merkittävästi pienentää hiilijalanjälkeä hyvällä tuotesuunnittelulla ja hankkimalla teräksen kotimaasta tai Euroopasta. Nyt pystymme tuottamaan kulkutierakenteet vähintään 30 % pienemmällä hiilijalanjäljellä kilpailijoihin verrattuna”, kertoi Outi Törmänen

Avoimuus tärkeää

Osallistujille jaettu hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettu lomake herätti runsaasti kysymyksiä ja pohdintaa käytetyistä laskentakaavoista. ”Hiilijalanjäljen laskentaan on todella paljon erilaisia laskureita ja menetelmiä. Autammekin yrityksiä miettimään omia tavoitteitaan, valitsemaan menetelmät tavoitteita tukevaksi ja myös kertomaan avoimesti siitä, miten laskenta on tehty. Avoimuus on yksi keino välttää viherpesumielikuvaa” muistuttaa Sanna Taskila.  

Projektia Oulussa koordinoiva BusinessOulu on ottanut myös omaksi tavoitteekseen hiiliviisauden lisäämisen. Projektiharjoittelijana työskentelevä Anna Riipinen on tehnyt BusinessOulun henkilöstölle kyselyn, jolla on selvitetty hiiliviisauden tilaa. Kyselyn tulosten perusteella lähdetään asteittain lisäämään BusinessOulun toiminnan hiiliviisautta. 

”Oulun kaupungin hiiliviisaus on meidän kaikkien yhteinen asia, niin yritysten kuin muiden toimijoiden ja jokaisen kaupunkilaisen. Hiiliviisauden merkityksellisyys kaupungin pito- ja vetovoimassa kasvaa jatkuvasti”, toteaa CarbonWisen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi BusinessOulusta. ”Uskon, että vuonna 2030 meillä ei ole enää yhtään yritystä, joka ei kehittäisi toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan hiiliviisaaksi. Se on ehto kilpailukyvyn ylläpitämiselle.” 

CarbonWise -hankkeen klinikoiden tallenteet löytyvät BusinessOulun verkkosivuilta ja ovat hyödynnettävissä niin organisaatioiden edustajien kuin kaupunkilaistenkin käyttöön. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.