Ajankohtaista

< Takaisin

Hönttämäen koulu mukana kierrätyksen pilottiprojektissa

Kuvassa puita ja metsäpolku.

Hönttämäen koulu sai kutsun osallistua Lassila & Tikanojan lanseeraamaan oppimisympäristöoppiin. Oppimisympäristöopin tarkoituksena on kohentaa oppimisympäristöä ja auttaa koululaisia kasvamaan kestävän kehityksen natiiveiksi ja kierrätyksen mestareiksi. Oppimisympäristöksi mielletään hankkeessa koulun sisätilojen lisäksi myös esimerkiksi lähiluonto ja koulun piha-alue.

Projektin aluksi pilottikouluilla Hönttämäellä sekä Espoossa Iivisniemen koululla vieraili Lassila & Tikanojan iskuryhmä, joka kartoitti kiinteistöjen olosuhteita, piha- ja leikkialueita, tilojen kuntoa ja käyttöä, kierrätyksen tasoa sekä energiatehokkuutta. Parannusehdotuksina Hönttämäellä saatiin mm. valaistuksen muuttaminen LED-valaisimiin sekä vessojen ja pukuhuoneiden valaistuksen muuttaminen liiketunnistimella toimivaksi. Pihalla kasvillisuutta lisätään ja leikkivälineitä kunnostetaan. Kierrätyksen osalta kierrätysastiat ja opasteet päivitetään uusiin ja asianmukaisiin.

Palautetta saimme myös erityisesti hävikkiruoan kohtalosta ja sen vähentämisestä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut työstävätkin Kestävän kehityksen kehittäjäopettaja Jussi Tombergin johdolla Oulun koulujen monialaista kiertotalouspolkua.

Oulun kaupungin ympäristöohjelman 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu oppimisympäristöjen kehittäminen siten, että niissä mahdollistetaan kestävän kehityksen taitojen harjoittelu. Projekti liittyy suoraan tähän toimenpiteeseen.

Kiertotalous, mitä se on?

Kiertotaloudella tarkoitetaan sitä, ettei jätettä enää synny vaan kaikki materiaali on uutta raaka-ainetta. Tuotteet ja niiden käyttö suunnitellaan mahdollisimman pitkä-ikäisiksi ja ylijäämämateriaali hyödynnetään. Kiertotalous on myös siirtymistä omistamisesta jakamistalouteen. Tätä voidaan toteuttaa yksilötason lisäksi myös esimerkiksi kouluissa, jos kaikkea ei tarvitsisikaan hankkia itse. Kiertotalouden ajatellaankin olevan myös uusi talousmalli, jossa arvontuotanto tapahtuu yhä enemmän aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla.

Esteitä ja mahdollisuuksia

Kiertotalouden toteutumisen esteet ovat jo pitkään olleet täsmälleen samat. Meiltä puuttuu riittävä tahtotila sen toteuttamiseen. Pirstaloitunut ja siiloihin ajettu hallintokuntamalli toimintayksiköissä estää osin meitä toteuttamasta kestävän elämäntavan ja kiertotalouden periaatteita. Kivijalka tulevalle kiertotalouden mallille rakennetaan arjessa niin, että kaikki yksikössä toimivat pyrkivät aktiivisesti edistämään kestävyyden ja vastuullisuuden pyrkimyksiä. Tämä toteutuu vain, jos kaikki toimijat ovat sitoutuneet päämäärään. Jos näin ei ole, koko asia vesittyy.

Osallisuus on tässäkin teemassa aivan keskiössä. Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuulluksi tuleminen antaa voimaantumisen kokemuksia ja toivoa kestävästä tulevaisuudesta. Jos esimerkiksi koulun kehittämistyö ja ylläpitotoiminnot otetaan oikeasti vaikuttamisen ja osallisuuden välineiksi, saadaan aikaan todellisia osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Oululainen polkumalli kiertotalouden oppimisympäristönä

Oululaiset OPS-polut ovat nimeltään hyvinvoinnin polku, osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden polku, kulttuuripolku, maailmankansalaisen polku, tiedonhallinnan polku ja yrittäjyyskasvatuksen polku. Polut ohjaavat toimintaan, joka on elämyksellistä, osallistavaa, paikallisuutta ja erilaista yhteistyötä hyödyntävää sekä eri oppiaineita yhdistävää. Polut toimivat laaja-alaisen osaamisen yhdistävänä punaisena lankana koko perusopetuksen ajan. Polkumalli antaa loistavat puitteet kiertotalousteeman juurruttamiseksi koulujen toimintakulttuuriin.

Polkumalli on kirjattu myös Oulun kaupungin ympäristöohjelmaan. Ohjelman toimenpiteenä on elämyksellisiä oppimiskokemuksien mahdollistaminen lapsille ja nuorille kestävän kehityksen oppimispolku -toimintamallilla. Lisäksi ympäristöohjelmaan on kirjattu ulkona tapahtuvan opetuksen lisääminen ja kehittäminen lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamiseksi.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.