Iijoen arvojen kartoitus - Ajankohtaista - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Iijoen arvojen kartoitus

Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoitetaan laajalla kansalaiskyselyllä nyt lokakuussa. Alueen asukkailta, matkailijoilta ja eri käyttäjäryhmiltä kootaan näkemyksiä koko Iijoen valuma-alueella: Iissä, Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Kyselyllä kartoitetaan Iijoen alueen nykytilaa, käyttötapoja sekä jokeen ja sen ympäristöön liittyviä arvoja. Samalla kysytään tulevaisuuden toiveista ja tunnistetaan konkreettisia kehittämiskohteita. Kaikkien Iijoen tulevaisuudesta kiinnostuneiden toivotaan vastaavan kyselyyn.

Kyselyn tuloksena syntyvä kartta-aineisto on hyödynnettävissä suoraan esimerkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Otva-hankkeen vesistövisiotyötä. Kyselyn tulokset raportoidaan Otva-hankkeen sivuilla joulukuussa 2016.

Kyselyyn voi vastata lokakuun loppuun saakka osoitteessa maptionnaire.com/fi/1728/

Osana vesistövisiotyötä järjestetään jatkossa paikallisia työpajoja, joissa Iijoesta kiinnostuneet pääsevät perehtymään kyselyn tuloksiin ja käymään keskustelua sen johtopäätöksistä.

Lisätietoja:
Anna Broberg, anna.broberg@mapita.fi, p. 050 538 8809
Lauri Rantala lauri.rantala@akordi.fi

Lisätietoja Otva-hankkeesta: 
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 685 4036
 

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle, vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.