Ajankohtaista

< Takaisin

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma etenee

Yksi ympäristöohjelmaan kirjatuista uusista suunnitelmista on Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma eli tuttavallisemmin SUMP (Sustsainable Urban Mobility Plan). Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa niin liikkumiseen liittyvää suunnittelua, toteutusta kuin päätöksentekoa. Kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä parantamalla lisätään kaupungin viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kaupunkilaisten hyvinvointia. Suunnitelma tukee myös Oulun kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta. 

Kestävä liikkuminen tarkoittaa liikkumista kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Oulun kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2030 kestävien kulkumuotojen osuus oululaisten tekemistä matkoista on 50 %. Tämä tarkoittaa, että jokaisen oululaisen tulisi vaihtaa noin kaksi automatkaa viikossa joko pyöräilyyn, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen. 

SUMPissa käsiteltäviä osa-alueita ovat mm. 

  • kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden sekä turvallisuuden edistäminen 
  • julkisen liikenteen palvelujen laadun, turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen
  • matkaketjujen eli eri liikennemuotojen yhdistämisen kehittäminen 
  • kaupunkilogistiikan tehostaminen ja ulkoisten vaikutusten (esim. melu ja päästöt) vähentäminen
  • liikkumisen ohjaus eri kohderyhmät (esim. koulut ja työpaikat) huomioiden 
  • älykkäät liikennejärjestelmät 

Työn visioksi on tällä hetkellä muodostunut ”Oulu neljän vuodenajan kestävän liikkumisen mallikaupunki”.  

Ensimmäiset työpajat pidettiin marraskuun puolivälissä. Virkamiestyöpajaan osallistui 13 ja lautakuntatyöpajaan 17 henkilöä. Työpajoissa keskusteltiin mm. kestävän liikkumisen mahdollistamisesta pinta-alaltaan laajassa kaupungissa, keskustan liikennejärjestelyistä, maankäytöstä  

Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen vuodelle 2020. Hankkeen toteuttaja on Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Konsulttina toimii WSP Finland Oy. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 puoliväliin mennessä.  

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.