Maalämpöjärjestelmiin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä - Ajankohtaista - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Maalämpöjärjestelmiin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes ovat tiedottaneet, että Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012–2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin teknisistä ominaisuuksista, vaaroista eikä turvallisesta käytöstä.

Rakennusvalvonta muistuttaa että kiinteistön omistaja on ensisijaisesti vastuussa kiinteistöllä sijaitsevista laitteista ja niiden aiheuttamista vahingoista ja vaaroista.

Metanoli aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Metanolin suuret pitoisuudet voivat pilata pohjaveden laajalta alueelta. Neste voi kulkeutua pohjaveteen jos lämmönkeruuputki rikkoutuu äkillisesti tai pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto. Väärän lämmönsiirtonesteen käyttö aiheuttaa myös vuotovaaran mikäli järjestelmän putkia, liitoksia sekä kaikkia komponentteja ei ole suunniteltu kyseiselle liuokselle soveltuvaksi.

Kyseiset maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja järjestelmiä. Oikein rakennetuista ja hyvin huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät yleensä pääse ympäristöön tai pohjaveteen.

Lämmönkeruujärjestelmän rakentaminen on luvanvarainen toimenpide. Luvan myöntämisen ehtona on että lämmönsiirtonesteenä ei saa käyttää ympäristölle haitallista lämmönkeruunestettä. Tärkeällä pohjavesialueella maalämpöjärjestelmän rakentamiseen on useasti määrätty myös muita vaatimuksia.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

 • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.
 • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.
 • Maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varmistua että lämmönsiirtonesteenä käytetään järjestelmään suunniteltua ja olemassa olevan lämmönsiirtonesteen kanssa yhteensopivaa liuosta. Järjestelmää ei saa kuitenkaan huoltaa ympäristölle haitallisella lämmönsiirtonesteellä, vaan neste tulee vaihtaa kokonaisuudessaan.

 

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun rakennusvalvonta

 

Lisätietoa:
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lampokaivoihin-toimitettu-vaaraa-lammonsiirtonestetta-nesteen-vaihtamisesta-ohjeet

 


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.