Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu allekirjoitti Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen

Oulun kaupunki on sitoutunut edistämään yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa siirtymää kohti kiertotaloutta ja on allekirjoittanut Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen (European Circular Cities Declaration) yhtenä ensimmäisistä kaupungeista. Julistus julkistettiin 1. lokakuuta eurooppalaisten kestävien kaupunkien 9th European Conference on Sustainable Cities & Towns -konferenssissa.  

Päämäärätietoista työtä kiertotalouden edistämiseksi

Muita julistuksen ensivaiheen allekirjoittajia ovat muun muassa Oslo, Malmö, Kööpenhamina, Sevilla, Tirana, Praha ja Ljubljana. Oulun lisäksi suomalaisista kaupungeista mukana ovat Helsinki, Lappeenranta, Mikkeli, Tampere ja Turku. Neuvotteluja jatketaan monen muun eurooppalaisen kaupungin kanssa.  

Julistuksen allekirjoittavat kaupungit sitoutuvat tekemään päämäärätietoista työtä kiertotalouden edistämiseksi ja tukemaan toisiaan tässä työssä. Julistus alleviivaa tarvetta siirtyä lineaarisesta yhteiskunnasta kiertotalousyhteiskuntaan, jota kuvaa tehokas raaka-aineiden käyttö, vähähiilisyys ja sosiaalinen vastuullisuus. Kiertotaloudessa luonnonvarojen käyttö on irrotettu talouskasvusta. 

Kaupungit avainroolissa

Kaupungit toimivat uusien innovaatioiden kokeilualustoina ja vastaavat monista yhteiskunnan kannalta tärkeistä tehtävistä, kuten maankäytön suunnittelusta sekä liikkumisen ja jätehuollon järjestämisestä. Näin ollen kaupungit ovat avainroolissa muutoksessa kohti kestävämpää tulevaisuutta.  Euroopan kiertotalouskaupunkien julistus tarjoaa kaupungeille yhteisen vision, joka auttaa kaupunkeja toimimaan yhtenä rintamana matkallaan kohti kiertotaloutta.  

”Paikallisviranomaiset ovat avaintoimijoita muutoksessa kohti kiertotaloutta ja johdon sitoutuminen muutokseen on ensiarvoisen tärkeää. Kiertotalouskaupunkien julistus peräänkuuluttaa johtajuutta ja konkreettisia toimia kiertotalouden edistämiseksi ja allekirjoittaneet kaupungit kutsuvat myös muut kaupungit mukaan matkalle kohti kiertotaloutta”, kertoo Mark Hidson, Global Director of ICLEI's Sustainable Procurement Centre.  

Verkostosta löytyy tukea ja etuja

Julistuksen allekirjoittaneet kaupungit muodostavat verkoston, joka tarjoaa jäsenilleen useita etuja. Verkoston kautta yhteistyö kaupunkien kesken vahvistuu ja yhdessä kaupungit saavat vietyä useita kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä eteenpäin tehokkaammin kuin yksinään.  

Oulun kaupungille laaditaan parhaillaan kiertotalouden tiekarttaa. Euroopan kiertotalouskaupunkien verkoston kautta saatava asiantuntijoiden tuki sekä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto muiden kaupunkien kesken on avuksi myös tiekarttatyölle. Emme ole tällä matkalla yksin. 

Lisätietoja

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.