Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun ensimmäisen vesiä puhdistavan biohiilisuodattimen rakentaminen alkaa

Kuvassa rakennustyömaa: Oulun ensimmäisen vesiä puhdistavan biohiilisuodattimen rakentaminen alkaa

Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen.

Tänä keväänä Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin toteutettava biohiilirakenne on lajinsa ensimmäinen Oulussa. Kyseinen vesiensuojelurakenne pilotoi koivubiohiilen ja puuhakkeen käyttöä etenkin alueen hulevesien mahdollisten ravinnepäästöjen vähentämisessä. Rakentamisurakan toteuttaa Maarakennus Ville Niemelä Oy.

Kiertotalousalueen toimijat vastaavat oman alueensa hulevesien käsittelystä, mutta rakenne jatkokäsittelee vesiä koeluontoisesti ja voi vähentää vedestä esimerkiksi fosforia, kokonaistyppeä, kuparia, lyijyä ja sinkkiä. Lisäksi Oulun ammattikorkeakoululla on ollut alueella viime kesästä lähtien jatkuvatoiminen mittausasema, joka lähettää reaaliaikaista tulosta veden laadusta. Asema on toiminnassa sulan veden aikana.

Välimaan kiertotalousalueelle rakentuu Oulun Veden toimesta myös jätevesiviemäri, johon alueelle sijoittuvilla toimijoilla on mahdollista ohjata jätevetensä turvallisesti. Tie- ja piha-alueilta tulevia hulevesiä viemäriin ei saa ohjata, vaan ne tulee johtaa maastoon virtaamahuippuja tasaavien allasrakenteiden kautta. Uusi vesiensuojelurakenne pilotoi näiden hulevesien jatkokäsittelyä.

Mitä on biohiili?

Biohiili on materiaali, jota tuotetaan biomassasta pyrolyysissä. Yksinkertaistettuna pyrolyysi on prosessi, jossa materiaalia kuumennetaan muutamien satojen asteiden lämpötilassa. Biohiiltä voi tuottaa eri materiaaleista ja eri lämpötiloissa, mikä vaikuttaa syntyvän hiilen ominaisuuksiin. Erilaisia biohiiliä voidaan käyttää eri tarkoituksiin mm. maanparannukseen kasvualustoissa ja veden suodattamiseen. Aikaisemmin biohiiltä on käytetty hulevesien puhdistamiseen mm. Tukholmassa, Espoossa ja Tampereella. Vedenpuhdistukseen käytettävän biohiilen on tarkoitus puhdistaa materiaalin läpi virtaavasta vedestä esimerkiksi ravinteita ja metalleja. Biohiilen puhdistuskyky vesiensuojelurakenteessa riippuu pitkälti biohiilen ominaisuuksista. Välimaan kiertotalousalueen vesiensuojelurakenteen biohiili on tehty suomalaisesta koivusta noin 400-450 asteen lämpötilassa. Lisäksi vesiensuojelurakenteessa hyödynnetään alueelta raivatuista puista tehtyä puuhaketta.

Oulussa vesien laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota

Myös muualla Oulussa kiinnitetään yhä enemmän huomiota alueen vesistöjen vedenlaadun parantamiseen. Viime keväänä valmistui Oulun kaupungin hulevesien hallinnan suunnitteluohje, käynnissä on hankkeet Oulujoen vesistöalueen vesistövision 2035 toteuttamiseksi ja kaupunkivesien kunnostamiseksi. Jälkimmäisen tavoitteena on mm. kohentaa Kuivasjärven ja Kaijonlahden kuntoa. Lisäksi kaupunginojan eli Plaanaojan vedenlaatua halutaan parantaa. Kiinnostus vesien tilaan on yhteistä sekä yksittäisille kansalaisille että suuremmille organisaatioille. Yritykset ja kaupungit pyrkivät käsittelemään vetensä yhä paremmin erilaisten suodatinrakenteiden avulla. Myös yksilönä voi vaikuttaa lähivesiensä tilaan. Tästä aiheesta oli tarkoitus järjestää Pohjois-Suomen vesipäivä 20.3.2020  mutta tilaisuus on peruttu.

Vesiensuojelurakenne toteutetaan osana CircVol-hanketta: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa. Hankkeessa keskitytään Oulun alueella kiertotalouden ja Välimaan kiertotalousalueen kehittämiseen. Hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto.  

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Venla Honkala, CircVol-hanke, Oulun kaupunki, p. 040 183 6026, venla.honkala@ouka.fi 
Projektipäällikkö Virpi Käyhkö, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 040 635 4688, virpi.kayhko@oamk.fi 
Urakoitsija: Toimitusjohtaja Ville Niemelä, p. 040 833 6977, ville.niemela@maarakennusniemela.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.