Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinto ProAgria Oululle

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta myöntää joka toinen vuosi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toteutumista niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurillisen kuin taloudellisenkin ulottuvuuden alueilla. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.

Vuoden 2020 palkinto on päätetty myöntää ProAgria Oululle ja sen yhteydessä toimiville Oulun Maa- ja kotitalousnaisille sekä Oulun Kalatalouskeskukselle.

Palkinto myönnetään vesien- ja ympäristönhoidon hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta, tuloksekkaasta ja laaja-alaisesta yhteistyöstä alueen asukkaiden, toimijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

ProAgria Oulu on jo pitkään tarjonnut asiantuntijapalveluita maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla. ProAgria Oulun yhteydessä toimivat Oulun Maa- ja kotitalousnaiset sekä Oulun Kalatalouskeskus ovat kehittäneet vuosien ajan monipuolisesti sekä maiseman- ja luonnonhoitoa että vesistökunnostuksia. ProAgria Oulun koko organisaatiossa on noin 80 asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri puolilla maakuntaa.

Parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa kehitetään ja edistetään muun muassa vesistökunnostajien verkostoitumista, arvokkaiden maisemakohteiden ja luonnon monimuotoisuuden hoitoa, vieraskasvien torjuntaa sekä ympäristöviisasta viljelyä. Tarjolla on myös neuvontaa ja ohjausta sekä suunnitteluapua.

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1999 alkaen ja sen ovat saaneet Timosenkosken luontokoulu (1999), Tervatulli Oy (2001), Yritetään yhdessä ry (2003), Alakööki (2005), Oulun palvelualan opisto (2007), Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerho (2010), Liminganlahden luontokeskus (2012), ”Metsän oppimispolku” -tapahtuma (2014), Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (2016) ja Pohjois-Pohjanmaan Martat (2018).


Lisätietoja

Oulun seudun ympäristötoimi: ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala, etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 703 6760

ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset: toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 580 0438

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.