Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Prikka - Hävikistä ruoka-avuksi ja yhteisiin pöytiin

Oulun Prikka -hankkeen etenemisestä on kerrottu mm. ympäristöohjelman uutiskirjeessä 1/2020. Hanke on nyt saatu päätökseen, joten on yhteenvedon aika. Hankkeessa olivat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun diakonissalaitoksen säätiö, Oulun kaupunki ja Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä. Kaupungin näkökulmasta hanke linkittyy paitsi ympäristöohjelmaan myös mm. työllisyys- ja hyvinvointipalveluihin. 

Hankkeessa lähdettiin kehittämään uudenlaista mallia, jolla ruokahävikki saataisiin Oulussa keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna. Mallia rakennettiin yhteistyössä oululaisen toimijaverkoston kanssa. Avainasemassa olivat hävikkiruuan lahjoittajat (alkutuotanto pois lukien), ruoka-avun antajat sekä ruoka-avun vastaanottajat. 

Tavoitteena oli, että tulevassa Oulun mallissa tuetaan heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä sekä luodaan haastavassa työmarkkina-asemassa oleville työllistymisen polkuja. Eriarvoistavista ruuan jakamisen käytännöistä haluttiin eroon.

Yhteistä Oulun näkemystä haettiin keskustelujen, kokousten, työpajojen ja verkottumisen kauttaa. Prikka-hanke koettiin mielenkiintoisena ja siihen sitouduttiin hyvin. Tästä kertoi mm. työpajojen runsas osallistujamäärä. Lisäksi hankkeen aikana kartoitettiin tapoja hyödyntää hävikkiä eri puolilla Suomea sekä syvennettiin ymmärrystä hävikkiruuasta laajemmalla tiedonkeruulla eri lähteistä. 

Hävikkiä tuhansia ostoskärryllisiä vuodessa

Hankkeessa selvitettiin ruokahävikin määrää ja kartoitettiin keskeiset ruoka-aputoimijat Oulussa. Selvityksen mukaan kauppojen ja tukkujen hyödynnettävissä oleva hävikki on Oulussa 4 100-7 000 ostoskärryllistä vuodessa. Vuosittaisen hävikin arvo on yli miljoona euroa. Vuonna 2019 ruoka-apua annettiin Oulussa 15 000–30 000 ruokakassia ja 22 000 ilmaista tai edullista ateriaa. Kaupunki selvitti omalta osaltaan ruokahävikkiä kouluissa. Koulujen hävikin seuraamista helpotti Hävikkimestariohjelma, jonka avulla saatiin varsin tarkka ja ajankohtainen tieto Tilapalveluiden alla olevien koulujen tilanteesta. Kouluilla syntyy paljon hävikkiä, mutta ruoka-avuksi soveltuvaa ruokaa on siitä vain noin 2 %. Yli 60 % hävikistä koulut pystyvät hyödyntämään itse. Noin kolmannes hävikistä on lautashävikkiä, jota ei voida hyödyntää ruoka-apuna. Koulujen ylijäämäruokaa jaetaan päivittäin eri puolilla Oulua n. 50–65 annosta. 

Hankkeen lopputulemana esitetään Ouluun hävikkiruuan logistiikkakeskusta - keskitettyä keräämistä ja hajautettua jakamista - jossa ruoka haetaan keskukseen lahjoittajilta. Asukaslähtöisen matalan kynnyksen palvelutoiminnan myötä tuetaan heikoimmassa asemassa olevien toimintakykyä, hyvinvointia, osallisuutta ja työllistymistä. Logistiikkakeskus toimii lajittelu ja varastointipisteenä, josta ruoka viedään sopimusten mukaan ruoka-avun antajille tai vaihtoehtoisesti ruoka-avun antajat hakevat ruuan sovitusti keskuksesta. Ilmasto- ja resurssilähtökohdat huomioon ottaen logistiikka koskisi ainakin aluksi kanta-Oulua eli ns. vanhaa Oulua. Resurssien ja tarpeiden mukaan sekä ympäristöystävällisemmän kuljetuskaluston saatavuuden parantuessa, toimintaa voitaisiin myöhemmin laajentaa koskemaan koko Oulua. 

Hankkeen loppuraportti on luettavissa hankkeen verkkosivuilla

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.