Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Sanginjoelle laaja luonnonsuojelualue – Isokankaan luonnonsuojelualue

Oulun Sanginjoelle on ELY-keskuksen päätöksen mukaan muodostunut laaja luonnonsuojelualue. Uusi luonnonsuojelualue on nimeltään Isokankaan luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa. Eri inventoinneissa alueelta on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelualue turvaa.

Sanginjoen uusi luonnonsuojelualue on toteutettu ELY-keskuksen päätöksellä laajentamalla Isokankaan luonnonsuojelualue 1124 hehtaarin suuruiseksi ja muuttamalla sen rauhoitusmääräykset. Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue muodostavat yhdessä yhteensä noin 1127 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen. Kaupungin omistamiin suojelualueisiin rajoittuu lisäksi Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue. Nämä kolme suojelualuetta muodostavat yhteensä noin 1168 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden.

Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista maapinta-alaltaan suurin. Isokankaan suojelualueen kokoa kuvaa hyvin etäisyys läntisimmästä nurkasta itäisimpään, joka on noin kahdeksan kilometriä.

Rauhoitusmääräysten mukaan alueen metsätalouskäyttö on luonnonsuojelualueilla kokonaan kielletty, mutta metsästys voi alueella jatkua metsästyslain mukaisesti maanomistajan eli Oulun kaupungin päättämällä tavalla. Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen, jossa suunnitellaan alueen käyttöä ja hoitoa.

Työ on aloitettu osallistamisella eli yksi työpaja on pidetty. Juuri nyt on menossa nettikysely (20.5.2020 saakka) ja työpajaa nro 2 suunnitellaan etätyöpajaksi. Kyselyn nettisivu on osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/luonnon-virkistyskaytto

Oulun kaupunki haki 5.3.2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta noin 1127 hehtaarin suuruisen yhtenäisen luonnonsuojelualueen perustamista Oulun kaupunginvaltuuston 29.1.2018 päätöksen mukaisesti.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.