Oulussa kestävän kehityksen teoista on kymmenien vuosien kokemus – nyt kokeilukulttuuri halutaan viedä uudelle tasolle - Ajankohtaista - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa kestävän kehityksen teoista on kymmenien vuosien kokemus – nyt kokeilukulttuuri halutaan viedä uudelle tasolle

Oulussa 8. marraskuuta järjestettävässä Agenda 2030 -tapahtumassa luodaan ideoita kestävän kehityksen ja kokeilukulttuurin vahvistamiseksi. Oululaiset konkarit haluavat, että kestävä kehitys ymmärrettäisiin nykyistä laajemmin ja suurena mahdollisuutena koko Oulun seudulle.

Oulu tunnetaan kyvystään viedä kestävän kehityksen periaatteet käytäntöön. Kymmenien vuosien kokemus on merkittävä syy siihen, että Oulusta on kasvanut cleantechin ja kiertotalouden mallikaupunki. Oulun alueella YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät jo nyt konkreettisesti. Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki sanookin, että Oulussa kestävä kehitys otetaan huomioon kaupunkisuunnittelun kaikilla alueilla.


Vetovoimainen pohjoinen kaupunki

Oulussa järjestettävässä Agenda 2030 -tapahtumassa ideoidaan, miten kestävää kehitystä ja kokeilukulttuuria edistetään Oulun seudulla myös jatkossa.

- Esimerkiksi maankäyttöratkaisuilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen siinä mielessä, millaisia vaihtoehtoisia energiaratkaisuja meillä on käytettävissä tulevina vuosina ja mihin suuntaan joukko- ja kevyen liikenteen tai yksityisautoilun osuudet kehittyvät.

Lisäksi kaupunki on järjestänyt parin viime vuoden aikana kaksi uudenlaista, avointa tontinluovutuskilpailua Karjasillan koulun ja Välivainion alueella sijaitseviin täydennysrakentamisen kohteisiin, joissa yhtenä edellytyksenä on ollut se, että valittava yhteistyökumppani käyttää kohteita myös yritysten pilotointialustoina, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki toteaa.   


Yritysten pilotointialustat

Yritysten pilotointialustat ovat yksi keino, jolla Oulusta rakennetaan vetovoimaista pohjoista kaupunkia. Kokemukset kokeilualustoista, muun muassa Hiukkavaaran ja Välivainion kaupunginosaprojekteissa, halutaan myös muiden käyttöön.

Oulun kaupungin kehityspäällikkö Sari Matinheikin mukaan kestävä kehitys on esillä kasvavan Oulun isoissa hankkeissa. Esimerkiksi rakennus- ja purkujätteitä aiotaan tulevaisuudessa käyttää systemaattisesti muun muassa maarakentamisessa.


Kaatopaikoista kiertopaikoiksi 

Yksi kokeneimmista kestävän kehityksen toimijoista Pohjois-Suomessa on Oulun Jätehuolto. Biojätteen kerääminen alkoi Oulussa vuonna 1995, neljäntenä kaupunkina Suomessa. Tulevana talvena valmistuu uusi biokaasun puhdistuslaitos, joka mahdollistaa kaasun hyödyntämisen mm. liikennepolttoaineena.

Nykyisin Oulun Jätehuollon liikevaihdosta vain noin viisi prosenttia syntyy kaatopaikkatoiminnasta. Oulun Jätehuollon toimitusjohtaja Markku Illikainen haluaakin, että tulevaisuudessa ymmärrettäisiin se, ettei jätehuollossa ole kyse vain kaatopaikkatoiminnasta.

- Oulun Jätehuolto on kestävän kiertotalouden edistäjä. Kaikki talteen ottamamme hyötyjätteet lähtevät teollisuuden raaka-aineiksi. Vaaralliset jätteet otetaan osin hyötykäyttöön ja osin tuhottavaksi, Illikainen kertoo.


Tulevaisuuden tekijät kasvavat kouluissa

Oulun Jätehuollon toimintaan käydään tutustumassa ympäri Suomea ja maailmaa. Pelkästään opiskelijaryhmiä vierailee laitoksella sata vuodessa.

Luonto- ja metsäopetuksesta palkitun oululaisen Hönttämäen koulun rehtori Seppo Saloranta sanoo, että kestävän kehityksen kasvatuksessa on tärkeää elämyksellisyys ja kokemuksellisuus.

- Koulut ja päiväkodit ovat oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat harjoitella muun muassa materiaalia säästävää kuluttamista sekä energian ja veden säästämistä. Luontokohteisiin suuntautuvilla opintokäynneillä syvennetään oppilaiden luontosuhdetta ja esimerkiksi vierailut jätekeskukseen havainnollistavat, miten kestävä kehitys toteutuu käytännössä, Saloranta kertoo.

Hönttämäen koulu on keskittynyt ympäristöasioihin 1990-luvulta lähtien ja sen yhteydessä toimiva Timosenkosken luontokoulu palvelee nykyisin kaupungin muitakin kouluja. Saloranta kertoo, että opetuksessa on tultu luonto- ja ympäristökasvatuksen kautta kestävän kehityksen kasvatukseen.

- Tavoitteena on kasvattaa nuoria, joilla on tulevaisuudessa edellytykset muuttaa asioita ihmisten ja ympäristön kannalta paremmiksi, Saloranta sanoo.

Oulun kaupungin toiminnassa kestävän kehityksen edistämisellä on pitkät perinteet. Ensimmäiset kestävän kehityksen poliittiset suuntaviivat hyväksyttiin 1990-luvun lopussa ja siitä asti toimenpiteiden toteutumisen seuranta on ollut säännöllistä. Kestävä kehitys on mukana myös kaupungin tuoreimmassa ympäristöohjelmassa.

- Kehittämistyötä tehdään jatkuvan parantamisen periaatteella ja monet kestävän kehityksen käytännöt ovat jo arkipäivää, sanoo ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Marketta Karhu, joka on ollut mukana alusta lähtien.


Kokeilukulttuuri tekee Oulusta näyteikkunan

Oulun Jätehuollon Markku Illikaisen mukaan kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen on elinehto yritysten liiketoiminnalle.

- Tulevaisuudessa on turha kaupata kalliita, ympäristöä kuluttavia tai kuormittavia tuotteita ja palveluita. Suuri yleisö ei osta niitä", Illikainen kertoo.

Illikainen uskoo, että vuoteen 2030 mennessä Oulun seudusta kasvaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden näyteikkuna koko maailmalle.

-Silloin jätehuolto ymmärretään muuna kuin jätteen loppusijoituksena. Tuotteiden suunnittelussa ja käytössä otetaan valtakunnallisesti huomioon niiden kiertomahdollisuus, jotta niistä ei tulisi jätettä, Illikainen sanoo.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin vuonna 2015 ja se sitoo valtioita poliittisesti. 8. marraskuuta järjestettävässä tapahtumassa pohditaan, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät Oulussa ja miten Agenda 2030:n tavoitteita voitaisiin edistää käytännössä. Tilaisuuteen osallistuu muun muassa valtiosihteeri Paula Lehtomäki (kesk). Cleantech-asiantuntijapalvelu ja digitaalinen alusta Solved on yksi Agenda 2030:n järjestäjistä.

- Rakennetun ympäristön pilotointialustat voivat synnyttää kymmeniä uusia kiertotalouden tuotteita paikallisille, vientiin tähtääville kiertotalouden yrityksille. Solvedissa nämä kestävän kehityksen toimijat pääsevät yhdessä rakentamaan kestävää liiketoimintaa, toimitusjohtaja Janne Hietaniemi sanoo.


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.