Ajankohtaista

< Takaisin

Sikussa oppia kestävästä kehityksessä verkkokurssin avulla

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden (Siku) kestävän kehityksen verkkokurssin laatiminen käynnistyi vuonna 2020. Verkkokurssin tavoitteena on lisätä sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilökunnan osaamista ja edistää kestävää kehitystä omissa työtehtävissä. Kurssi antaa perustiedot kestävän kehityksen taustalla vaikuttavista globaaleista ympäristöongelmista ja miten niihin yritetään kansainvälisen yhteistyön kautta vaikuttaa. Kurssin sisällössä painottuu kestävän kehityksen ekologinen ulottuvuus, koska luonnon hyvinvointi on edellytys ihmisten hyvinvoinnille.  

"Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua" osoittaa kaupungin tahtotilan kestävän kehityksen edistämisessä. Ympäristöohjelman toteuttamisessa sivistys- ja kulttuuripalveluiden painopiste liittyy ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Verkkokurssi esittelee Oulun kaupungin ympäristöohjelman ja miten se vaikuttaa sivistys- ja kulttuuripalveluiden työyksiköiden sekä yksittäisten työntekijöiden toimintaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelma sekä opetussuunnitelmat korostavat lasten ja nuorten kasvatusta kestävään elämäntapaan. Tämän lisäksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on valistuksen kautta lisätä kuntalaisten ymmärrystä kestävän kehityksen edistämisen välttämättömyydestä. 

Verkkokurssin toteutuksesta on vastannut sivistys- ja kulttuuripalveluiden kestävä kehityksen tiimi ja käytännön hallinnon on hoitanut Timosenkosken luontokoulu. Kurssin sisällön tuottamisesta ja sen koordinoinnista on vastannut Finnish Sustainability Education Services / FINNSES. Verkkokurssi on saanut Keski-Suomen ELY-keskukselta ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin tarkoitettua avustusta.

Lisätietoja kurssista ja sen suorittamisesta saat Tero Aholta (etunimi.sukunimi@ouka.fi). 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.