Ajankohtaista

< Takaisin

Suurten kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteet myönteisiä

Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa toteuttivat keväällä 2018 yhteisen selvityksen kaupunkien työntekijöiden ympäristöasenteista ja -tietoisuudesta. Tätä ennen vastaava kysely on tehty vuosina 2007 ja 2011. Työntekijöitä näillä Suomen suurimmilla kaupungeilla on yhteensä vajaa 100 000 henkilöä. Vastausprosentit vaihtelivat kahden ja kahdenkymmenen välillä kaupungista riippuen. Oulussa kyselyyn vastasi 1029 henkilöä, vastausprosentti oli 10,3.

Raportti kyselystä on nyt valmistunut. Tulosten perusteella kaupunkien henkilö on huolissaan ympäristöstään. Suurin osa vastanneista asetti ympäristönsuojelun talouskasvun edelle, mutta katsoivat toisaalta myös, että ne ovat mahdollisia yhtä aikaa. Yli puolet vastaajista uskoi tekniikan kehittymisen mahdollisuuksiin ratkaista useimmat tämän päivän ympäristöongelmista.

Vastaajat kokivat ottavansa ympäristön huomioon arkielämässään hyvin. Noin neljä viidestä ilmoitti muuttaneensa toimintatapojaan ympäristöystävällisemmiksi viime vuosina. Selvä enemmistö ilmoitti suosivansa kasvis- ja lähiruokaa ja ostavansa ympäristömerkittyjä tuotteita usein tai silloin tällöin. Enemmistö kertoi myös suosivansa kävelyä, pyöräilyä tai julkista liikennettä lyhyillä harrastus- tai asiointimatkoilla. Vain muutaman prosentin mielestä ympäristöystävällisemmät valinnat arjessa eivät olleet mahdollisia.

Jätteiden lajittelu ja sähkönsäästö työpaikalla oli vastauksien perusteella omaksuttu kaupunkien työntekijöiden keskuudessa hyvin, mutta työmatkaliikkumisessa näyttäisi olevan yhä ympäristönäkökulmasta parannettavaa. Lähes puolet vastaajista Helsinkiä lukuun ottamatta ilmoitti kulkevansa työmatkansa yleensä henkilöautolla. Myös etätyön sekä sähköisten kokousjärjestelmien, kuten Skype tai Lync, hyödyntämistä olisi mahdollista kehittää edelleen. Se miten kaupungin koetaan huolehtivan ympäristöasioista ei kuitenkaan riipu pelkästään kaupungin toimista, vaan paljolti myös siitä miten hyvin ympäristöasioita on tuotu esille ja henkilöstö osallistettu niihin.

Kaupunkikohtaisessa osiossa Oulussa kysyttiin mm. vastaajien mielipidettä siitä, mihin kaupungin tulisi ympäristötyössä lähivuosina keskittyä. Kärkeen nousivat liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen ja vesiensuojelu sekä jätevesien käsittely. Kyselyssä selvitettiin myös sitä, mitkä ovat suurimmat esteet ympäristöasioiden huomioon ottamiselle työyhteisössä. Suurimmiksi esteiksi nostettiin ajan puute ja liian ylätasolla oleva strategia.

Vapaa palaute -osioon oli Oulussa kirjattu runsaasti kommentteja. Saadun palautteen perusteella tietoa ympäristöasioista tarvitaan lisää. Palautteissa toivottiin selkeää ja konkreettista ohjeistusta ja koulutusta. Yksittäisistä aiheista eniten kommentteja tuli jätteiden lajittelusta, etenkin lajittelumahdollisuuksien puuttumisesta ja ruokahävikistä.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.