Ajankohtaista

< Takaisin

Tahkokankaan alueella panostetaan kiertotalouteen

Tahkokankaan asemakaava tuli voimaan 10.3.2021. Suunnittelualueena oli Hiirosen kaupunginosan korttelin 1 tontti nro 3, Tahkokankaanpuiston ja Leimolanpuiston lähivirkistysaluetta sekä osa ympäröivistä katualueista. Alue on suunniteltu yleiskaavan mukaan monipuoliseksi asuntoalueeksi työpaikkoineen ja palveluineen noin 2200 asukkaalle. Aluetta rakennetaan vaiheittain pitkällä aikavälillä.  

Alueen suunnittelun tavoitteita ovat olleet muun muassa ekotehokas rakentaminen, luonnonmukainen hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino. Massatasapainolla tarkoitetaan ratkaisua, jossa maan muokkausta vältetään ja alueen kaivumaata hyödynnetään rakennuskohteessa tai sen lähistöllä. Neitseellisen maa- ja kiviaineksen sijaan käytetään mahdollisimman paljon kierrätys- ja uusiomateriaalia. 

Alueella sijaitsevat entisen Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennukset lukuun ottamatta asemakaavassa suojeltua toimintakeskusta on mahdollista purkaa. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman suuri osa materiaalista Tahkokankaan alueen rakentamisessa. 

Asemakaavan laatimisen aikaan 2018 toteutettiin Kiviaineshuollon kehittämishanke. Sen pohjalta on valmisteltu Tahkokankaalta kiertoon -hanke, joka toteutetaan 2020-2022. Hanketta rahoittavat Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.  

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeen päätavoitteena on edistää kiertotalouden huomioimista maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa ja siten vähentää neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä. Toimenpiteisiin kuuluvat: 

  • Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja sekä kiertotalousseminaari 
  • Purku- ja hyötykäyttösuunnitelma Tahkokankaalla purettavien rakennusten ja niiden irtaimiston, materiaalien ja purkujätteiden sekä ylijäämämaiden hyödyntämiseksi 
  • Purkupilotti, jossa puretaan ensimmäisiä rakennuksia alueella sekä seurataan niiden ympäristövaikutuksia melu-, tärinä- ja pölymittauksin. 

Tahkokankaan alueen katujen ja kuntatekniikan suunnittelu alkaa vuonna 2021. Siinä otetaan huomioon kiertotalousteema. Myös kiertotaloutta edistäviä tontinluovutusehtoja valmistellaan. 

Lisätietoa:

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/tahkokangas 

https://www.oukapalvelut.fi/kehittamishankkeet/Hankekortti1.asp?ID=798 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.