Ajankohtaista

< Takaisin

Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun EU-uimarannoilta

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 12.7.2021 uimavesinäytteen Nallikarin uimarannalta. Nallikarista otetaan kesän 2021 aikana yhteensä kuusi näytettä. Nyt otettu näyte oli kolmas. Vedenlaatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Rannalla ei havaittu sinilevää. Tulokset on esitetty taulukossa 1.

Oulun kaupungin liikuntatoimen ylläpitämä Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Muhoksen kunnan ylläpitämä Karho-ojan uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalle ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan Muhoksen kunnan verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Taulukko 1. Nallikarin vesinäytteen tulokset 12.7.2021

Uimarantojen uimavesien laatu määritetään ns. indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Näille on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa (354/2008 ja177/2008) annettu toimenpiderajat. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Indikaattoribakteerit itsessään eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereita ja viruksia.

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla uimaveden laatua arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti. Toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat

Nallikarin vedestä todettiin korkeahkot indikaattoribakteeribakteeripitoisuudet ja siksi vedenlaatu varmistetaan varmuuden vuoksi uudella näytteellä viikolla 29. Toisaalta Nallikarin vesi on hyvin vähäsuolaista murtovettä (verrattuna valtameriin), joten veden laatuun voitaisiin soveltaa myös sisämaan veden raja-arvoja. Tällöin veden laatu olisi selkeästi hyvä. Indikaattoribakteerit sinällään hyvin harvoin aiheuttavat mitään sairastumisen vaaraa, mutta ne kertovat siitä, että veteen on pääsyt ulosteperäistä ainesta ja siinä saattaa täten olla myös taudinaiheuttajamikrobeja.

Rajahaudan uimarannalla uineilla henkilöillä todettu järvisyyhyä. Asiasta on tiedotettu rannan ilmoitustaululla. Uimaranta ei ole järvisyyhyn vuoksi uimakiellossa. Järvisyyhy ei ole ihmiselle vaarallinen, vaikkakin kiusallinen. Pitkäaikaista oleskelua vedessä on syytä kuitenkin välttää. Uinnin jälkeen on hyvä kuivata iho huolellisesti karhealla pyyhkeellä. Järvisyyhy on vesilinnuissa ja kotiloissa loisivien imumatojen toukkien aiheuttama allerginen reaktio ihmisen ihossa. Pieneliö aiheuttaa ihmisen iholla kutinaa ja herkistyneillä henkilöillä ns. järvisyyhyn. Imumatoa tavataan erityisesti rehevissä ja kaislikkoisissa vesissä varsinkin aamutunteina niiden siirtyessä kotilosta vesilintuun. Järvisyyhyvaroitusta koskeva tiedote pidetään rannan ilmoitustaululla ainakin vielä toistaiseksi ja tilannetta seurataan.

Seuraavat uimavesinäytteet kaikilta alueen yleisiltä uimarannoilta otetaan viikolla 30.

 

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Outi Tammilehto, ympäristöterveyspäällikkö, p. 044 703 6731

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.