Ajankohtaista

< Takaisin

Uimavedet ovat hyvässä kunnossa eikä sinilevää ole

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 5.7.2021 uimavesinäytteet kaikilta Oulun seudun yhdeksältä EU–uimarannalta. Lisäksi Muhoksen Montan uimarannalta otettiin näyte, sillä vedenlaatu haluttiin tarkistaa. Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedenlaatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. EU-uimarannoilla ei havaittu sinilevää näytteenottohetkellä. Tulokset on esitetty taulukossa 1.

Oulun kaupungin liikuntatoimen ylläpitämä Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Muhoksen kunnan ylläpitämä Karho-ojan uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalle ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan Muhoksen kunnan verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Taulukko 1. Oulun seudun EU-uimarantojen sekä Montan uimarannan vesinäytteiden tulokset 5.7.2021

*Muhoksella Montan uimarannalla todettiin vähäinen määrä sinilevää maanantaina 5.7.2021. Vähäisestä sinilevämäärästä ei erikseen ilmoiteta rannan ilmoitustaululla. Torstaina 8.7.2021 sinilevää ei kuitenkaan enää havaittu. Sinilevätilanne saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti mm. sääolosuhteiden mukaan. Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy rannan tilannetiedot. Ilmoitustaulu kannattaa käydä lukemassa aina rannalle saavuttaessa. Uimarantojen, joiden vedessä on aikaisempina vuosina tavattu usein sinilevää, ilmoitustauluille on toimitettu kuvallinen info, millaiselta runsas, tai erittäin runsas sinileväesiintymä näyttää. Uimista tulee välttää, mikäli selkeitä lauttoja on veden pinnalla. Varsinkaan pieniä lapsia ei tule päästää veteen. Herkkäihoiset saattavat saada oireita jo vähäisestäkin sinileväsamentumasta.

Uimarantojen uimavesien laatu määritetään ns. indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Näille on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa (354/2008 ja177/2008) annettu toimenpiderajat. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. 

Indikaattoribakteerit itsessään eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereita ja viruksia.

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla uimaveden laatua arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti. Toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat

Seuraavat uimavesinäytteet kaikilta alueen yleisiltä uimarannoilta otetaan viikolla 30. Nallikarin uimarannalta näyte otetaan lisäksi viikolla 28.
 

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Outi Tammilehto, ympäristöterveyspäällikkö, p. 044 703 6731

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.