Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Toiminnanharjoittaja voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista saman kunnan alueella olevista vastaanottopaikoista, joihin se kerää jätettä välivarastoitavaksi. 

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Täytä ilmoituslomake jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta sekä jokaista vastaanottopaikkaa koskeva liitelomake ja toimita ne postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Lomakkeet ja täyttöohjeet löydät Suomi.fi -palvelusta.

Muualla verkossa

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin, lomakkeet ja ohjeet (Suomi.fi)

Jätelaki 646/2011 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.