Elintarvikelain mukainen ilmoitus - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

Avaa tiedosto (doc), tallenna lomake koneellesi, täytä, tulosta, allekirjoita ja toimita käsiteltäväksi

  • Postitse: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköpostitse: ymparisto(at)ouka.fi
  • Faksilla: 08 557 1490

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen tulee liittää pohjapiirros. Toiminnan sijoittamiselle ko. huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Oulun seudun ympäristötoimi voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä.

Ilmoituksen johdosta elintarvikealan toimijalle annetaan todistus elintarvikehuoneistoilmoituksesta tehdyn ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituslomakkeita saa myös Oulun seudun ympäristötoimesta.

Elintarvikealan toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisestatulee ilmoittaa. Keskeyttämis- tai lopettamisilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse ympäristötoimen sähköpostiin ymparisto(at)ouka.fi tai oheisella lomakkeella.

 

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan ja ympäristötoimen käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään maksu taksan mukaisesti.

Toimijan vaihtumista koskeva ilmoitus sekä ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta ovat maksuttomia.