Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto ovat kaikkien asia. Ympäristöä on kaikki ympärillämme – se on nauttimamme ruoka ja juomavesi – se alkaa sisätiloista ja jatkuu ulos pihoihin, kaupunkiin, kyliin ja erämaahan. Sinne mahtuu luonnonsuojelualueita, luontopolkuja, virkistysalueita, katuja ja puistoja.

Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö edistävät kaikkien hyvinvointia. Ympäristöstä meillä on yhteinen vastuu.

Ympäristöasioiden hoitaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntemusta. Siihen kuuluu neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Ajankohtaista

< Takaisin

Iijokisopimus allekirjoitettiin

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala allekirjoitti Oulun kaupungin puolesta Iijokisopimuksen 8.1.2019. Iijoki-sopimuksen allekirjoittajaosapuolet ovat sopineet Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosina 2019−2023.

Allekirjoitettava sopimus antaa edellytykset aiemmin tehdyn toiminnan jatkumiselle. Sopimuksella sitoudutaan lisäksi Iijoen neuvottelukunnan ja johtoryhmän perustamiseen sekä sovitaan toimintaa edistävästä henkilöresurssista (1 htv) ja erillisten hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Sopimuksen osapuolet ovat PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoen vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Se suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja konkreettisia hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita. Vesistövisio ja toimenpideohjelma on toteutettu osana EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta.

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. vaelluskalojen palauttamisen ja veden laadun parantamisen avulla. Tarkoituksena on piristää alueen elinkeinoelämää sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Visiotyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja vuorovaikutusta Iijoella toimivien tahojen välille.

Vesistövisio ja toimenpideohjelma kytkeytyvät moniin olemassa oleviin strategioihin ja ne yhteensovittavat niiden tavoitteita. Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen hallituksen ohjelmassa.

Osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta toteutetaan Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Se on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Iijoen vaelluskärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Lisätietoja: Ari Alatossava, p. 040 567 6700

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ymparisto