Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto ovat kaikkien asia. Ympäristöä on kaikki ympärillämme – se on nauttimamme ruoka ja juomavesi – se alkaa sisätiloista ja jatkuu ulos pihoihin, kaupunkiin, kyliin ja erämaahan. Sinne mahtuu luonnonsuojelualueita, luontopolkuja, virkistysalueita, katuja ja puistoja.

Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö edistävät kaikkien hyvinvointia. Ympäristöstä meillä on yhteinen vastuu.

Ympäristöasioiden hoitaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntemusta. Siihen kuuluu neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Ajankohtaista

< Takaisin

Vieraslajien pyynnin tilanne Oulun kaupungin alueella

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on aloittanut yhdessä Oulun seudun pienpetopyytäjät ry:n kanssa vieraslajien supin ja minkin tehopyyntiin. Etenkin merenrannan tuntumassa taajama-alueella syksyllä 2017 alkanut toiminta on tuottanut hyviä tuloksia. Supeja on pyydetty pienpetopyytäjien toimesta Oritkari-Rajahauta alueen rannan läheisyydestä 15 kpl ja minkkejä 46 kpl. Näistä muutama minkki saatiin saaliiksi Oulun edustan saarista. Vihreäsaaren arvokkaalta pesimäalueelta on syksystä 2017 alkaen poistettu 5 supikoiraa ja 19 minkkiä.  Näiden lisäksi pienpetopyytäjät saivat 9 kettua. Voisi olettaa, että tällä alueella kesällä 2019 kaikilla maapesijöillä on paljon paremmat mahdollisuudet onnistua pesinnässä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on tukenut Oulun Seudun pienpetopyytäjiä lainaamalla heille pyyntivälineitä, kuten loukkuhälyttimiä. Lisäksi on järjestetty yhdessä poliisin eräyhdyshenkilön kanssa asuinalueiden läheisyydessä tapahtuvaa metsästyksen turvallisuuskoulutusta.

Myös alueella toimivat metsästysseurat ovat taajama-alueiden ulkopuolella tehneet osansa vieraslajien vähentämisessä. Toiveena on, että Oulun alueen metsästysseurat, joille on vuokrattu kaupungin omistuksessa olevat maat metsästykseen, jatkaisivat ja mahdollisesti jopa tehostaisivat pienpetopyyntiä alueillaan. Melkein kaikki alueen seuroista tukevatkin esim. pyyntipalkkion muodossa jäseniensä pienpetopyyntiä.
 

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi,  p. 044 7032383 juho.kuukasjarvi(at)ouka.fi

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ymparisto