Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Oulun alueella ympäristönsuojelumääräysten 11 § mukaisesti.

Maarakenteissa voidaan kertaluontoisesti käyttää puhtaita ylijäämämaita (enintään 500 m3) tai murskattua kierrätysasfalttia (enintään 50 m3) sekä kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä betoni- tai tiilijätettä (enintään 50 m3). Betoni- ja tiilijäte tulee murskata käyttötarkoitukseen sopivaksi (palakoko alle 150 mm), eikä se saa sisältää haitallisia aineita tai muuta jätettä. Betoni- ja tiilijäte tulee peittää tai päällystää ja murskattu kierrätysasfaltti sijoittaa maarakenteen pintaan.

Jätteen hyödyntäminen pohjavesialueella on kielletty.

Hyödyntämisestä on ilmoitettava kirjallisesti Oulun seudun ympäristötoimeen vähintään 30 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Ammatti- tai laitosmainen jätteen hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.