Oulun kaupunkilintuatlas 1997-1999

Kaupunkilintuatlaskartoitus 1997-1999

Oulun kaupungin ympäristövirasto (nyk. Oulun seudun ympäristötoimi) toteutti vuosina 1997–1999 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ry. kanssa Oulun kaupunkilintuatlaksen, jossa selvitettiin Oulun kaupungin alueella pesivien lintulajien levinneisyys ja lukumäärä.

Atlastyön tulokset on työstetty kirjaksi Oulun pesimälinnusto (2004).

Lintuatlaskartoituksen 1997-1999 tulokset (vanhat nettisivut).

Valtakunnallinen 3. lintuatlas 2006-2010. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.