Koulut, oppilaitokset, lasten päivähoitotilat ja lastenkodit - Ympäristöterveydenhuolto - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Koulut, oppilaitokset, lasten päivähoitotilat ja lastenkodit Koulut, oppilaitokset, lasten päivähoitotilat ja lastenkodit

Kouluissa, oppilaitoksissa, lasten päivähoitotiloissa ja lastenkodeissa terveystarkastajat valvovat oppilaiden ja lasten käytössä olevien tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Valvonnan piiriin ei kuulu henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat, vaan kyseisiä tiloja valvoo paikallinen työsuojeluorganisaatio ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Koulu, oppilaitos, lasten päivähoitotila ja lastenkoti ovat terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ilmoituksenvaraisia. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Terveystarkastaja tarkastaa tilojen soveltuvuuden kyseiseen toimintaan ennen tilan käyttöönottoa ja maksullisen päätöksen tekemistä. Tämän jälkeen kohde tulee suunnitelmallisen valvonnan kohteeksi.

Terveydensuojelulain mukaan koulut ja oppilaitokset tarkastetaan pääsääntöisesti kolmen vuoden välein ja lasten päivähoitotilat ja lastenkodit pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esim. asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi.

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai – haitan esiintyminen, eli aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaittaa voi syntyä. Tarkastuksessa annetaan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset ja määräykset. Tarkastukseen liittyy aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten.

Tarkastuksella valvotaan myös muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien kuten tupakka-, ja elintarvikelain toteutumista. Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut perustamisohjeet edellä mainittuja toimintoja varten.

Koulujen ja päiväkotien ilmanvaihdon riittävyyttä on tutkittu Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen päiväkodeissa talvella 2006-2007. Raportti löytyy täältä. (Raportti 2/2009 Ilmanvaihdon riittävyys Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen päiväkodeissa talvella 2006-2007. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet)

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Tupakkalaki 693/1976
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
 • Elintarvikelaki 23/2006

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.