Maisematyölupa

Asemakaava-alueella tai yleiskaavassa määrätyllä alueella tapatuva maan läjitys ja varastointi, puiden kaataminen tai muu sellainen maisemaa pysyvästi muuttava työ vaatii rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän maisematyöluvan.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.