Miljoona linnunpönttöä -kampanja

Pikkuvarpunen pesii myös pöntöissäYlen kampanjan Miljoona linnunpönttöä tarkoitus oli nostaa Suomen oksistoon miljoona toimivaa linnunpönttöä vuoden 2017 toukokuun loppuun mennessä. Nämä miljoona pönttöä ovat erinomainen ensiapu kolopesijöiden koko ajan pahenevaan asuntopulaan. Tarkoitus oli kunnostaa vanhat pöntöt, rakentaa uusia ja rekisteröidä ne YLEn sivuille, jolloin syntyi ensimmäinen kuntakohtainen linnunpönttökartta.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut osallistui hankkeeseen. Kouluja kannustettiin valmistamaan linnunpönttöjä ripustettaviksi Oulun kaupungin omistamille metsäalueille tai metsäisiin puistoihin. Paikoista sovittiin erikseen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Pönttöjen huollosta ja seurannasta vastaavat oppilaat koulutyön yhteydessä.

Lisäksi ympäristötoimi yhdessä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden puistoalueita hallinnoivan katu- ja viherpalvelut -yksikön ja kaupungin metsäalueita hallinnoivan maa ja mittaus  -yksikön kanssa edisti kampanjaa laatimalla kuntalaisille suunnatut yleiset ohjeet linnunpönttöjen asentamista ja huoltamista varten.

Miljoona linnunpönttöä -kampanja oli suuri menestys ja pönttöjä rekisteröitiin 1,3 miljoonaa, mutta pönttöjä toki voi edelleen laittaa lintujen krooniseen asuntopulaan. Oulu oli Suomen kunnista kahdeksantena runsaalla 16 000 pöntöllä.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Linnunpönttö on hyvä huoltaa pakkasella

Pöntön teko ja ripustaminen

Kaikki tarvittava pönttöjä koskeva tieto on koottu YLEn Miljoona linnunpönttöä -sivustolle

Internetistä löytyy useita ohjeita siitä, miten linnunpönttö voidaan tehdä. Ohessa on linkkejä joihinkin hyviksi koettuihin ohjeisiin:

-> Ylen kampanjasivun ohje (sivulta löytyy myös ohjeita erimallisille pöntöille)

-> Birdlife Suomen pönttösivut (sivulta löytyy ohjeet lähes kaikille pönttömalleille)

Ripustamisesta ja huollosta on hyvät ohjeet Birdlife Suomen sivuilla.

Pöntön voi ripustaa omalla maalla (esim. omakotitalon tai kesämökin tontilla) sijaitsevaan puuhun. Asunto-osakeyhtiössä asiasta on syytä kysyä isännöitsijältä. Mikäli haluaa ripustaa pöntön muualle, on aina kysyttävä maanomistajan lupa (pöntöttäminen ei ole jokamiehenoikeus). Kaupungin mailla noudatetaan oheisia ohjeita.

Yksittäisen linnunpöntön voi ripustaa kaupungin omistamalle metsämaalle, kunhan noudattaa allaolevia ehtoja. Useamman pöntön (yli viisi) laittamiseen tarvitaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen maa ja mittaus -yksikön lupa. Rakennetulle puistoalueelle ei pönttöjä saa laittaa ilman lupaa.

  • pönttöjä ei saa naulata puuhun, vaan ne tulee kiinnittää rungon ympäri vahvalla narulla tai muovipäällysteisellä metallilangalla, tai sitoa vahvoihin oksiin,
  • vuosittain on tarkistettava, etteivät sidokset ala kuristaa puuta, ja huolehdittava pöntön kunnosta sekä puhtaudesta,
  • pöntöt tulee poistaa, kun ne lahoavat tai muuten rikkoontuvat,
  • luvan saajan tulee poistaa tai poistattaa pöntöt, mikäli ei pysty niitä enää itse huoltamaan esim. paikkakunnalta muuton takia,
  • pönttöjen sijoittelu ei saa olla esteenä alueen muulle käytölle tai metsänhoitotöille; pönttöpuut pyritään säästämään, mutta osa saattaa rikkoontua,
  • kaupunki tai metsänhoitotyön tekevä urakoitsija ei korvaa metsänhoitotöiden yhteydessä mahdollisesti rikkoontuneita pönttöjä,
  • pöntöt on kerättävä pois lupa-ajan päättymisen jälkeen tai, mikäli toimintaa halutaan jatkaa, tulee hakea uusi lupa.

Pönttöjen sijoittamisluvat haetaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen maa ja mittaus -yksiköstä sähköisesti. Valitse avautuvasta valikosta yleisten alueiden luvat.

> Lupahakemus (https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/fi)