Nikotiinivalmisteet - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Nikotiinivalmisteet Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien yms. lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa,
 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan,
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille,
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta ja
 • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan myynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden lukumäärässä tapahtuneista muutoksista valvontaviranomaiselle. Hakemus nikotiinivalmisteiden myyntiin / ilmoitus tietojen muutoksesta / myynnin lopettamisesta.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakijalta peritään myyntiluvasta kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on luettelo myyntipaikoista, joilla on kunnan myöntämä lupa nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Lainsäädäntöä

 • Lääkelaki 395/1987

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.