Ohjeet ja määräykset

Oulun seudun ympäristötoimen kunnissa on voimassa kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset. Sekä jätehuolto- että ympäristönsuojelumääräykset ohjaavat kuntalaisia jätehuollossa ja muussa ympäristöön liittyvässä toiminannassa.

Lisäksi Oulun seudun ympäristötoimessa on laadittu useita toimialakohtaisia ympäristöohjeita.

Ympäristönsuojelumääräykset

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on 14.6.2017 § 82 hyväksynyt kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa kaikissa Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen kunnissa. Määräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristönsuojelumääräyksien perustelut

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on mahdollisimman toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Jätehuoltomääräysten valvonnasta vastaavat Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella on kaksi eri jätehuoltoviranomaista.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta vastaa Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Jätehuoltomääräykset hyväksyttiin Oulun yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 3.12.2013 ( § 627).

Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltomääräykset

Lakeuden EKO -lautakunta toimii Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien jätehuoltoviranomaisena. Lakeuden Eko -lautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset 19.12.2018 (§ 62).

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän jätehuoltomääräykset

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.