Talous- ja uimavesi

Talousvesi

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo

 • talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua 
 • tankeissa, pulloissa tai säiliöissä myytäväksi tarkoitetun talousveden laatua 

Oulun kaupungissa käytettävä talousvesi valmistetaan pääasiassa Oulujoen vedestä, paitsi Pikkaralan vesiosuuskunnan ja Muhoksen Sanginjoen vesiosuuskunnan alueilla käytetään pohjavettä. Lisäksi Oulun kantakaupungin alueella sijaitsee kahdeksan pohjavesipostia.  

Muilla Oulun kaupungin alueilla ja ympäristökunnissa talousvetenä käytetään pelkästään pohjavettä. 
 
Mikäli talousveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä Oulun seudun ympäristötoimeen sekä paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon.  

Talousveden säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostovesi. Valvonta koskee myös yksityisiä ja yhteisöjen kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa. 

Lisätietoa talousvedestä ja sen valvontasäännöksistä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuilta. 

 

Uimavesi 

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo  

 • yleisiä uimarantoja ja talviuintipaikkoja ja niiden vedenlaatua. Yleisellä uimarannalla/talviuimapaikalla tarkoitetaan rantaa, jolla on ylläpitäjä ja josta on tehty terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus. 
 • yleisten uimaloiden, uimahallien, kylpylöiden sekä muiden yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaiden veden laatua ja tilojen terveydellisiä olosuhteita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet yleisten uimarantojen ja uima-altaiden uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Uima-allasvesinäytteiden näytteenottotiheys määräytyy pääasiassa kävijämäärän mukaan. Yleisten uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden (15.6.-31.8) aikana säännöllisesti ja talviuintipaikkojen veden laatua talvikaudella. 

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Yleiset uimarannat on lueteltu kunkin kunnan www-sivuilla. 

Yleisten uimarantojen veden laadun tulokset löytyvät uimakauden aikana ympäristöterveydenhuollon ajankohtaista-sivulta. Yleisten uimarantojen veden laadusta ja veden lämpötilasta lähetetään lisäksi tiedot julkisille tiedotusvälineille. 

 

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 (Isot vesilaitokset)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 (Pienet vesilaitokset)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 (EU-uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008 (Pienet uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 (Uima-altaat)

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.