Talous- ja uimavesi

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo

 • talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua sekä tankeissa, pulloissa tai säiliöissä myytäväksi tarkoitetun talousveden laatua
 • yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo talous- ja uimaveden laatua Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kuntien alueella.

Talousvesi

Oulun kaupungissa käytettävä talousvesi valmistetaan pääasiassa Oulujoen vedestä, paitsi Pikkaralan vesiosuuskunnan ja Muhoksen Sanginjoen vesiosuuskunnan alueilla käytetään pohjavettä. Lisäksi Oulun kantakaupungin alueella sijaitsee kahdeksan pohjavesipostia. Muilla Oulun kaupungin alueilla ja ympäristökunnissa talousvetenä käytetään pelkästään pohjavettä.

Mikäli talousveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä Oulun seudun ympäristötoimeen sekä paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon.

Talousveden säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostovesi. Valvonta koskee myös yksityisiä ja yhteisöjen kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa.

Lisätietoa talousvedestä ja sen valvontasäännöksistä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuilta.

Uimavesi

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet uimarantojen ja uima-altaiden uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Uima-allasvesinäytteiden lukumäärä määräytyy pääasiassa kävijämäärän mukaan. Yleisten uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden (15.6.-31.8) aikana säännöllisesti.

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

Yleisten uimarantojen veden laadun tulokset löytyvät uimakauden aikana ympäristöterveydenhuollon ajankohtaista-sivultaYleisten uimarantojen veden laadusta ja veden lämpötilasta lähetetään lisäksi tiedot julkisille tiedotusvälineille.

Myös talviuintipaikat kuuluvat valvonnan piiriin.

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 (Isot vesilaitokset)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 (Pienet vesilaitokset)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 (EU-uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008 (Pienet uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 (Uima-altaat)

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.