Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Lupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseen (sekä sähköinen että tulostettava paperiversio) löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma STMa (593/2016).

Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät samalta sivulta kuin hakemuslomake.

Valvontaviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätöksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Tietojen muuttaminen ja myynnin lopettaminen

Tupakkalain mukaan vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.

Muutosilmoitus tehdään muun muassa vähittäismyyntipaikan nimeä, myyntipisteiden sijaintia tai lukumäärää ja myyntipaikan tyyppiä koskevissa muutoksissa. Lupatietojen muutos- ja myynnin lopettamisilmoituksia ei voi tehdä Valviran sähköisen asioinnin kautta, vaan tulostettavalla lomakkeella.

 

Valvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.