Ohje tupakanmyyntiin yleisötilaisuudessa

Tupakkatuotteiden myyntiä varten on jokaisen toimijan haettava myyntilupa ja hakemus on jätettävä vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Vaatimus koskee myös määräaikaista myyntiä. Toisin sanoen tilaisuudenjärjestäjä ei voi hakea tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa ulkopuoliselle taholle. Näin ollen, jos tilaisuudenjärjestäjän lisäksi myös ulkopuolinen taho myy tilaisuudessa tupakkatuotteita, on molempien haettava erilliset vähittäismyyntiluvat.

Omavalvontasuunnitelma on myyntipaikkakohtainen ja eri tilaisuuksissa kiertävän tupakkaa myyvän toimijan on esitettävä jokaista myyntipaikkaa varten erillinen omavalvontasuunnitelma.

Linkki vähittäismyyntisivustolle: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/tupakka/myynti

Lisätietoa tupakanmyyntiluvan hakemiseen on myös Oulun seudun ympäristötoimen Tupakkatuotteiden vähittäismyynti -sivulla.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.