Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2015 – 2030 esitetään suuntaviivat kaupunkialueen vesihuollon kehittämiselle.

Suunnitelmassa esitetään koko kuntaa koskeva yleinen vesihuollon strategia, tavoitteet ja painopisteet. Nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet on kuvattu erikseen Oulun Veden ja osuuskuntien toiminta-alueiden sekä toiminta-alueiden ulkopuolella olevan haja-asutuksen osalta. Näiden perusteella on laadittu kullekin osa-alueelle toimenpideohjelmat. Suunnitelman lopussa on arvioitu toimenpideohjelmien vaikutuksia.

 

Oulun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015 - 2030 (pdf)

Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 12.10.2015.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/vesihuolto