Vesilain mukaiset luvat

Vesilain mukainen lupa tarvitaan hankkeisiin, jotka voivat muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä. Lupa on tarpeen myös, jos muutetaan pohjaveden laatua tai määrää tai hankkeen muutos loukkaa laissa mainittua yleistä tai yksityistä etua.

Lisäksi lupa tarvitaan vaikutuksista riippumatta aina tiettyihin toimiin esim. voimalaitoksen sijoittamiseen, vedenkorkeuden muuttamiseen ja yli 500 m3:n ruoppausmassojen sijoittamiseen vesialueelle vesilain 3 luvun 3 §:n mukaisesti.

Käsivoimin tehtäviin toimenpiteisiin esim. kivien siirtämiseen rannassa ei tarvitse lupaa, eikä siitä tehdä myöskään ilmoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Vesilain mukaiset lupa-asiat käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.