Vesiliikennelain mukainen lupa

Toistuvasti tai pysyvästi samalla vesialueella tapahtuviin moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla järjestettäviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä kartta toiminta-alueesta, vesialueen kirjallinen suostumus ja selvitys turvallisuusnäkökohdista.

Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Lupahakemuksen käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Usean kunnan alueella tapahtuvan toiminnan luvan käsittelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vesiliikennelain mukaiset rajoitukset ja kiellot

Oulun seudun järvillä ja jokialueella on joitakin alueita, joissa on rajoituksia tai kieltoja moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytölle. Rajoitukset voivat koskea esim. nopeuksia. Rajoituksia ja kieltoja on annettu mm. Hartaanselälle, Jäälinjärvelle, Kiiminkijoelle, Lylykkäänjärvelle, Oulujoelle ja Papinjärvelle. Päätöksistä voi kysyä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.