Yhteystiedot ilmanlaadun seuranta

Orava Heikki, p. 044 703 6762                                                         etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Ympäristötarkastaja

  • ilmanlaadun seuranta

Seppälä Satu, p. 044 703 6767

Ympäristötarkastaja

  • yritysten ympäristöasiat ja -luvat, ympäristömelu, ilmanlaadun seuranta

Hakala Jonna, p. 044 703 6760

Ympäristönsuojelupäällikkö

  • ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta, ympäristönsuojelun edistäminen, ilmastoasiat, kestävä kehitys
  • yritysten ympäristöasiat, ilman-, vesien- ja luonnonsuojelu

 Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvontapuhelin p. 044 703 6790, arkisin klo 9-15.