Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös

Kaupunkikonsernissa toimialat, liikelaitokset ja kaupungin omistamat yhtiöt vastaavat kukin omalta osaltaan ympäristöohjelman toimeenpanosta. Myös kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden rooli ympäristöohjelman toteutuksessa on merkittävä, ilman heidän panostaan ohjelman toteutus jää puolitiehen. Tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa neljännesvuosittain. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain laadittavassa ympäristötilinpäätöksessä.

Ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta ja kehittämisestä vastaa ympäristöohjelman seurantaryhmä, jossa on edustajia kaupungin eri hallintokunnista ja yhtiöistä.

Ympäristöohjelman toteutumista arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta ohjelman puolivälissä vuonna 2022. Arvioinnin kohteena on ohjelman toteutuksen edistyminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnin perusteella ohjelmaan tehdään tarvittavat muutokset loppukaudelle.