Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi on menettely, jossa merkittävien hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia arvioidaan. Vaikutus voi kohdistua esim. luontoon, ihmisiin, maisemaan, ympäristöön ja luonnonvaroihin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa, toimii yhteysviranomaisena ja huolehtii laissa ja asetuksessa annetuista tehtävistä.

Lainsäädännössä on määritelty ne hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.

ELY-keskuksen sivuilla on myös luettelo ja tietoja käynnissä olevista ja päättyneistä YVA-prosesseista.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.