Oppilas-TET

TET eli työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista ja keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta. TET-jakson tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta.

TET-jaksolla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöissä. Omakohtaiset työelämän kokemukset voivat myös tukea oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

Oulussa on mahdollista lukiossa valita myös lyhyt 10 tunnin mittainen TET opinto-ohjauksen syventävänä kurssina.

Työnantajat voivat ilmoittaa TET-paikkamahdollisuudesta sähköisesti osoitteessa: http://www.peda.net/veraja/tori/oulunseutu

Kun koulu loppuu -sivustolla on paljon tietoa TET-jaksosta.