OP4 opintojakso periodissa 4 - harjoittele yo-kirjoituksiin

22.12.2023

OP4 opintojakso (1 opintopiste) 

Voit suorittaa kokonaan etänä tai osallistua maanantaisin klo 16.10-16.50 luokassa 41036 Kastellin monitoimitalossa, Sairaalanrinne 5. 

Jos et halua suorittaa opintojaksoa mutta haluat tulla harjoittelemaan yo-kirjoituksia varten, niin voit osallistua niihin kertoihin, joihin tarvitset ohjausta. 

kerta päivä Aihe 
ti 6.2. Abittiin tutustuminen ja ohjelmien lataamista (voit osallistua koululla tai etänä
ma 12.2. Abitin käyttö ja sieltä löytyviä toimintoja (cheat.abitti.fi). Matemaattisen tekstin tuottaminen Abitissa ja peruslaskimen käyttäminen (voit osallistua koululla tai etänä) 
   
ti 13.2. Diagrammien piirtäminen opetus (tunti etänä) 
ma 19.2. Diagrammien piirtäminen harjoituksia (voit osallistua etänä tai koululla) 
ti 20.2. Kuvien piirtäminen opetus (etänä) 
ma 26.2. Kuvien piirtäminen (käsitekartta, …)  harjoituksia (voit osallistua etänä tai koululla) 
ti 27.2. Geogebraan tutustumine (etänä) 
ma 11.3. Geogebraan tutustuminen harjoituksia (voit osallistua etänä tai koululla) 
ti 12.3. Taulukkolaskentaa (etänä) 
10 ma 18.3. Taulukkolaskentaa harjoituksia (voit osallistua etänä tai koululla) 
11 ti 19.3. Kertaustunti (koululla) Lopputyö, jossa kerrataan aikaisemmin olleita asioita (etänä tai koululla) 
12  ma 25.3. Lopputyö, jossa kerrataan aikaisemmin olleita asioita (etänä tai koululla) 
13 ti 26.3. Voit tulla kysymään vielä apua (TUNTI ETÄNÄ) 

Opetus etänä seuraavasta linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjczYWM1YWUtMGMxMy00Y2EzLTkxYTgtM2Y0OWNkYzIyMmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208215fa3-9e5d-4df2-9f9f-facf1d0357d2%22%2c%22Oid%22%3a%22490c7598-4c81-468b-b954-e18878b1c68c%22%7d