Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan lokakuusta 2022 alkaen. Suunnittelu kestää noin vuoden ja sitä tehdään aktiivisessa vuoropuhelussa seudun kuntien kesken.

Voit seurata työn etenemistä tällä sivulla. Sivulle tullaan lisäämään tiedotteita, valmistuneita aineistoja sekä tietoa suunnitelman aikaisesta vuorovaikutuksesta.

Tiedotteet


Millaisesta liiken­ne­jär­jes­telmästä Oulun seutu tullaan tulevai­suudessa tuntemaan? (17.5.2023)
 

Oulun seudun liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telman laadinnassa nousevat keskiöön joukko­lii­kenteen ratkaisut (10.2.2023)
 

Oulun seudun liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­nitelma laaditaan edistämään seudun kehityskuvan 2030+ toteutumista (15.11.2022)
 

´Pääset tälle sivulle myös osoitteella www.ouka.fi/oulunseudunliikennejarjestelma