Alueelliset palveluverkkoselvitykset 2022-2023


 

Tältä sivulta löytyvät sivistys- ja kulttuuripalveluiden alueelliset palveluverkkoselvitykset ja niihin liittyvät materiaalit.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana laaditaan kaikista kaupungin suuralueista alueellinen palveluverkkoselvitys. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluemallin mukaisesti tehdään yksi selvitys kultakin alueelta, yhteensä 14 selvitystä.

Palveluverkkoselvitysten pohjana ovat sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2030, jotka  kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2022. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2020 (kv 4.4.2022 § 37)

Miksi palveluverkkoselvitykset tehdään?

 • Lasten määrä vähenee: perusopetusikäisten määrä vähenee Oulussa 4000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä.
 • Palvelut halutaan koota ehjiksi palvelukokonaisuuksiksi tukemaan hyvinvointia ja oppimista. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden palvelut (esim. päiväkoti, koulu, kirjasto ja nuorisotalo) ovat lähellä toisiaan. 
 • Oppilasmäärän vähenemisen takia Oulun kaupungin taloudellinen tilanne huononee, koska Oulu saa nykyistä vähemmän valtionosuuksia. Kaupungin rakentamishankkeita on priorisoitava. 

Alueelliset palveluverkkoselvitykset:

 • Laanila, Myllyoja, Hiukkavaara ja Korvensuora 
 • Kello, Kiviniemi ja Takkuranta 
 • Kiiminki ja Jääli 
 • Kaakkuri ja Kaukovainio  
 • Haukipudas 
 • Maikkula 
 • Sanginsuun erillisselvitys 
 • Tuira 
 • Oulunsalo
 • Pateniemi, Rajakylä ja Herukka 
 • Yli-Ii
 • Keskusta-Höyhtyä
 • Ylikiiminki
 • Kaijonharjun suuralue (Ritaharju, Kuivasjärvi, Pöllönkangas, Puolivälinkangas ja Koskela)

Käsittely- ja päätösaikataulu

Lisätietoja

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
p. 044 7039012, mika.penttila[at]ouka.fi


Aluepäälliköt

Pohjoinen alue, Marjut Kokko
p. 050 340 9432, marjut.kokko[at]ouka.fi

 • Kello, Kiviniemi ja Takkuranta
 • Haukipudas
 • Pateniemi ja Rajakylä
 • Ritaharju, Kuivasjärvi, Pöllönkangas, Puolivälinkangas ja Koskela

Keskinen alue, Leena Sankilampi
p. 050 341 3980, leena.sankilampi[at]ouka.fi

 • Tuira (varhaiskasvatuksen palveluverkko)
 • Keskusta ja Höyhtyä

Itäinen alue, Pasi Mäkikyrö
p. 040 0100 088, pasi.makikyro[at]ouka.fi

 • Kiiminki ja Jääli 
 • Sanginsuun erillisselvitys
 • Yli-Ii
 • Ylikiiminki

Eteläinen alue, Harri Kauppinen
p. 050 3414221, harri.kauppinen[at]ouka.fi

 • Kaakkuri ja Kaukovainio
 • Maikkula
 • Oulunsalo