Alueelliset palveluverkkoselvitykset 2022-2023


 

Tälle sivulle kootaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden alueelliset palveluverkkoselvitykset ja niihin liittyvät materiaalit.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana laaditaan kaikista kaupungin suuralueista alueellinen palveluverkkoselvitys. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluemallin mukaisesti tehdään yksi selvitys kultakin alueelta, yhteensä 14 selvitystä.

Palveluverkkoselvitysten pohjana ovat sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2030, jotka  kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2022. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2020 (kv 4.4.2022 § 37)

Miksi palveluverkkoselvitykset tehdään?

 • Lasten määrä vähenee: perusopetusikäisten määrä vähenee Oulussa 4000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä.
 • Palvelut halutaan koota ehjiksi palvelukokonaisuuksiksi tukemaan hyvinvointia ja oppimista. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden palvelut (esim. päiväkoti, koulu, kirjasto ja nuorisotalo) ovat lähellä toisiaan. 
 • Oppilasmäärän vähenemisen takia Oulun kaupungin taloudellinen tilanne huononee, koska Oulu saa nykyistä vähemmän valtionosuuksia. Kaupungin rakentamishankkeita on priorisoitava. 

Alueelliset palveluverkkoselvitykset:

(Suluissa käsittelyvaihe)

 • Laanila, Myllyoja, Hiukkavaara ja Korvensuora (kaupunginvaltuuston päätös 4.4.2022)
 • Kello, Kiviniemi ja Takkuranta (sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitellyt 21.6.2022)
 • Kiiminki ja Jääli (sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitellyt 21.6.2022)
 • Kaakkuri ja Kaukovainio (sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitellyt 21.6.2022) 
 • Haukipudas (kuulemistilaisuus pidetty 8/2022)
 • Maikkula (kuulemistilaisuus pidetty 9/2022)
 • Sanginsuun erillisselvitys (kuulemistilaisuus pidetty 9/2022)
 • Tuira (sivistyslautakunta päättää 21.3.2023)
 • Oulunsalo
 • Pateniemi ja Rajakylä (kuulemis- ja keskustelutilaisuus 5.4.2023 klo 18 Kuivasojan koulussa)
 • Yli-Ii
 • Keskusta
 • Ylikiiminki
 • Ritaharju, Kuivasjärvi, Pöllönkangas, Puolivälinkangas ja Koskela

Sivistyslautakunta käsittelee palveluverkkoselvitykset 25.4.2023 kokouksessaan.
Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoselvityksistä 19.6.2023. 

Lisätietoja

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
p. 044 7039012, mika.penttila[at]ouka.fi


Aluepäälliköt

Pohjoinen alue, Pirjo Koret
p. 044 7035335, pirjo.koret[at]ouka.fi

 • Kello, Kiviniemi ja Takkuranta
 • Haukipudas
 • Pateniemi ja Rajakylä
 • Ritaharju, Kuivasjärvi, Pöllönkangas, Puolivälinkangas ja Koskela

Keskinen alue, Leena Sankilampi
p. 050 341 3980, leena.sankilampi[at]ouka.fi

 • Tuira (varhaiskasvatuksen palveluverkko)
 • Keskusta

Itäinen alue, Pasi Mäkikyrö
p. 040 0100 088, pasi.makikyro[at]ouka.fi

 • Kiiminki ja Jääli 
 • Sanginsuun erillisselvitys
 • Yli-Ii
 • Ylikiiminki

Eteläinen alue, Harri Kauppinen
p. 050 3414221, harri.kauppinen[at]ouka.fi

 • Kaakkuri ja Kaukovainio
 • Maikkula
 • Oulunsalo