Tiedotteet

< Takaisin

Asteen verran viileämpi - Oulun kaupunki varautuu julkisten rakennusten energiansäästöön talvikaudella 2022–2023

Energian maailmanmarkkinat ovat kriisissä. Oulun kaupunki osallistuu energiansäästötoimenpiteisiin ja varautuu huolellisesti tulevaan talvikauteen energiankäyttöä pienentämällä. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta kohteissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista. Esimerkiksi kaupungin hoivalaitoksissa käyttöolosuhteisiin ei tehdä muutoksia, vaan toiminta jatkuu normaalisti.

Julkisten palvelukiinteistöjen käyttöä tehostetaan. Toimenpiteillä tavoitellaan 1,0 M€ kustannussäästöä. Kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteitä ovat mm.

Teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen ja optimointi

 • ilmanvaihdon käyntiajat tarkistetaan ja ilmanvaihto sammutetaan yön ajaksi niissä kohteissa, joissa se voidaan suorittaa vaarantamatta sisäilmaolosuhteita.
 • sadevesijärjestelmien sulanapitojärjestelmien käyttöajat ja -lämpötilat tarkistetaan ja säädetään
 • lämpimän käyttöveden lämpötilarajat tarkistetaan ja säädetään
 • LVI-kalusteiden vesivirtaamat minimoidaan
 • autolämmityksien ohjausten jaksotukset varmistetaan vastaamaan ulkolämpötiloja

Käyttötottumusten muutokset

 • sisälämpötilaa lasketaan yhden asteen verran
 • valaistusohjaukset optimoidaan ulko- ja sisävalaistuksen osalta ja kohteiden valaistusaikaa lyhennetään
 • sisä- ja ulkovalaistus sammutetaan yöajaksi
 • autojen sisälämmittimet kielletään
 • Heinäpään jalkapallokentän tekonurmea ei lämmitetä talvikautena 2023
 • uimahallien saunoja lämmitetään vuorottain, jolloin kiukaiden sähkönkulutuksessa säästetään

Energiatehokkuuteen investointi

 • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien automaatiotekniikkaa parannetaan
 • aurinkoenergian kiinteistökohtaista hyödyntämistä lisätään

 

Oulun kaupunki perustaa varautumisryhmän energiakriisiin vastaamiseksi. Ryhmä kokoaa tilannekuvaa energiakriisistä ja sen vaikutuksista koko kaupunkikonsernin tasolla, raportoi kaupungin johtoryhmälle ja suosittelee johtoryhmälle linjauksia tehtävistä toimenpiteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuudet tukea kuntalaisia, energian säästäminen kaupunkikonsernin toiminnoissa, yhteistyö sidosryhmien kanssa ja viestintä. Ryhmää johtaa konsernijohtaja Ari Alatossava ja jäseninä on asiantuntijoita kaupungin hallintokunnista sekä tytäryhteisöistä, kuten Oulun Energialta ja Oulun Vedeltä.

Oulun kaupunki varautuu talvikautena 2022–2023 myös mahdollisiin sähkökatkoksiin. Sähkökatkoksiin liittyvät toimenpiteet päätetään hallintokunnittain.

Oulun kaupunki ottaa myös vastaan kaupunkilaisten ideoita, missä julkisissa kohteissa kaupunki voisi energiaa säästää. Idean voi jättää Oulun kaupungin palautepalveluun 

Jakolinkki