Tiedotteet

< Takaisin

Kaupungin perustama varautumisryhmä vastaa energiatilanteen haasteisiin

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala on perustanut varautumisryhmän energiatilanteeseen vastaamiseksi.

Varautumisryhmän tehtävä on tunnistaa ja koordinoida keinoja, joilla kaupungin toimialat ja tytäryhteisöt sekä kaupunkilaiset voivat valmistautua tulevan talven energiahaasteisiin. Tarkastelussa ovat esimerkiksi energian säästäminen kaupungin toiminnoissa, mahdollisuudet tukea kuntalaisia, yhteistyö sidosryhmien kanssa, energiansäästökampanjat, kansalaisten tuki ja viestintä.

Varautumisryhmä toimii samantapaisesti, kuin koronakriisin vuoksi perustettu koronatilannekuvaryhmä. Se kokoaa tilannekuvaa energiakriisistä ja sen vaikutuksista koko kaupunkikonsernin tasolla, raportoi kaupungin johtoryhmälle ja suosittelee johtoryhmälle linjauksia tehtävistä toimenpiteistä. Ryhmää johtaa konsernijohtaja Ari Alatossava ja jäseninä on asiantuntijoita kaupungin hallintokunnista sekä tytäryhteisöistä, kuten Oulun Energialta, Oulun Sivakasta ja Oulun Vedeltä.

Oulun kaupunki on jo kesällä toteuttanut toimia, joilla energiankulutusta vähennetään kaupungin kiinteistöissä. Varautumisryhmän työ taas on aluksi keskittynyt valmistautumaan suunniteltuihin, rajattuihin sähkökatkoihin, jotka ovat todennäköisiä tulevana talvena myös Oulussa.

Sähkökatkot ja muut poikkeukselliset tilanteet voivat hankaloittaa oululaisten arkea, joten niihin kannattaa varautua etukäteen. Oulun kaupungin viestintä valmistelee kaupungin nettisivuille sivustoa, jonne kootaan kaupungin toimintaan liittyvää tietoa, viranomaisten ohjeita sähkökatkon varalle sekä energiansäästövinkkejä, joita on useilla verkkosivuilla. Energiansäästöön ja varautumiseen on oululaisille tulossa sosiaalisessa mediassa ja sähköisillä näytöillä näkyvää kampanjointia.

Oulun kaupunki toimii aktiivisesti ja varautuu omissa toiminnoissaan mahdollisiin energiakatkoksiin, jotta henkilöstö osaa toimia oikein katkon tullessa.

 

Jakolinkki