Tiedotteet korona

< Takaisin

Oulun kaupunki on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta: koronarokotteiden alueellinen kohdentaminen ja aikataulu

Oulun kaupunki on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta, jossa käsitellään korona-rokotusjärjestyksen alueellista kohdentamista ja aikataulua. Oulun kaupungin mukaan rokotteiden kohdentaminen alueellisesti voisi olla tällä hetkellä vallitsevassa tilanteessa lääketieteellisesti perusteltua. Kaupunki haluaa kuitenkin tuoda esille niitä ongelmia, jotka liittyvät muutoksen aikatauluun sekä tauti- että rokotetilanteen kehittymiseen.

Lausunnossaan kaupunki kysyy, ehtisikö esitetty alueellinen rokotusjärjestys ja aikataulumuutos vaikuttaa rokotteiden jakamiseen ja ilmaantuvuuteen eri alueilla ja olisiko sen soveltamiselle asetettu ilmaantuvuusraja huomioiden ylipäätään enää toukokuussa mahdollista.

Ottaen huomioon, että 65 vuotta täyttäneet on kattavasti rokotettu jo huhtikuun loppuun mennessä, kohdentamiseen voitaisiin käyttää Modernan ja Janssenin rokotteita, joiden toimitusmäärät huhti-toukokuussa ovat pienet. Myös tästä näkökulmasta esitetyn rokotteiden alueellisen kohdentamisen vaikutukset jäisivät Oulun kaupungin mukaan vähäisiksi.

Myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta rokotteiden jakaminen kohdennetusti voi olla ongelmallista - erityisesti mikäli jossain vaiheessa ryhdyttäisiin antamaan eri oikeuksia rokotetuille suhteessa niihin, joita ei ole rokotettu. Näin voisi käydä, jos esimerkiksi matkustaminen tai kulttuuri-/urheilutapahtumiin osallistumiseen edellytettäisiin rokotustodistusta. Rokotteiden alueellinen kohdentaminen saattaisi tässä vaiheessa asettaa eri alueilla asuvat kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Lataa koronavilkku - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos