Tiedotteet korona

< Takaisin

Peruskoulujen etäopetus jatkuu ainakin 13.5. saakka

 

Päivitetty 31.3. hallituksen uusi linjaus rajoitustoimien jatkamisesta 

Hallitus päätti 30.3. jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.

Perusopetuksen rajoituksia jatketaan siis kuukaudella aiemmin ilmoitetusta, 13.5. saakka. Samalla varaudutaan siihen, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan jopa lukukauden loppuun asti.

Opetushallitus valmistelee rajoituksiin ja niiden pidentämisiin liittyviä ohjeistuksia ja julkaisee ne loppuviikosta. Oulun kaupunki tiedottaa tämän jälkeen ohjeistuksien vaikutuksista Oulun kaupungin peruskouluihin.
 

Aiempi tiedote:

Peruskoulut suljetaan keskiviikosta 18.3. alkaen 13.4.2020 saakka, ja lähiopetus niissä keskeytetään. 

Valtioneuvosto on 20.3. muuttanut perusopetusta koskevaa asetusta. Maanantaista 23.3. lähtien kaikki peruskoulun 1.-3. luokkien oppilaat saavat tarvittaessa lähiopetusta. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1.-3.-luokkalaisille suositellaan vahvasti etäopetusta. Lue lisää uudesta linjauksesta 1.-3. -luokkalaisten osalta

Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. 

Maksullisen iltapäivätoiminnan parissa oleville kouluun tuleville lapsille järjestetään iltapäivätoiminta lapsen sitä tarvitessa. Tarpeesta tulee ilmoittaa lapsen iltapäivätoimintaryhmään.

Opetus digitaalisena ja itsenäisenä opiskeluna

Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Tämä tarkoittaa tiivistä työskentelyä kotona koulusta tulevien ohjeiden mukaisesti.

Koululla lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu normaaliin tapaan.

Kukin koulu ohjeistaa tiistain 17.3. aikana alustavasti vaihtoehtoisista opetustavoista ja välineistä.

Mikäli oppilas tulee kouluun keskiviikkona 18.3.2020 huoltajan työskennellessä kriittisillä aloilla, asiasta pyydetään ilmoittamaan omalle luokanopettajalle/luokanvalvojalle Wilman välityksellä.

Wilma tärkein tiedotuskanava

Wilman etusivu on kanava, jonka kautta huoltajia tiedotetaan muutoksista. On tärkeää, että oppilaat ja huoltajat seuraavat Wilman tiedottamista päivittäin.

Oulun kaupungin ohjeet kuntalaisille päivittyvät sivulle www.ouka.fi/korona 

Tämä tiedote on julkaistu myös Wilman tiedotteissa suomeksi ja englanniksi. (16.3.2002)
Bulletin in English

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona