Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Tiedotteet korona

< Takaisin

Koronaohjeet harrastusryhmille Oulussa

Päivitetty 2.5.2022
 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Oulun kaupunki korostaa, että samaa harrastustoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät koronaviruksen leviämisen riskiä. Oulun kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

  • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
  • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista pukuhuoneen käytön minimoimiseksi.
  • Ryhmien sekoittamista vältetään.
  • Sisääntuloa porrastetaan.
  • Tarpeetonta oleskelua aula- ja muissa sisätiloissa vältetään. Tämä koskee myös saattajia ja huoltajia.
  • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan.
  • Turvaetäisyyksistä huolehditaan.
  • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
  • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Liikun­ta- ja muut harrastetilat

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien toteutumista koronavirustartuntojen välttämiseksi seurataan aktiivisesti esimerkiksi uimahalleilla. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai toimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit 

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan yleisötilaisuuksien viranomaisohjeita sarjatasosta riippumatta. Katso Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksista. Oulun kaupungilla on myös omat koronainfosivut tapahtumanjärjestäjille.

Harras­tus- ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Oulun kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kasvomaskipallo.

Jakolinkki