Ilmoita kompostoinnista

05.01.2023

Kiinteistöt tekevät ilmoituksen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen jätelakiin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti Oulun kaupungin verkkosivujen lomakkeella oman kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus on osa jätelain uudistusta, jossa biojätteen keräysvelvoite laajenee vaiheittain. Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2023 Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueella. Niiden mukaan biojätteen lajitteluvelvoite laajenee kaikkiin pientaloihin viimeistään 19.7.2024.

Biojäte on lajiteltava kaikissa taajama-alueella sijaitsevissa pientaloissa. Sille on tilattava oma tai naapurien kanssa yhteinen keräysastia. Vaihtoehtoisesti biojätteen voi kompostoida.

Uutena lajitteluvelvoitteena on myös muovinkeräyksen järjestäminen vähintään neljän huoneiston taloyhtiöissä taajama-alueella. Muovipakkausten keräysastia on oltava asukkaiden käytössä viimeistään 1.7.2023 alkaen.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo

Uusien jätehuoltomääräysten noudattamista valvoo viime kädessä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Oulussa se on Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.

Ensisijaisesti tavoitteena on edetä neuvomalla ja opastamalla. Jos esimerkiksi taloyhtiön lajittelukäytännöt eivät siitä huolimatta etene lain edellyttämälle tasolle, viranomainen voi tehdä kiinteistölle tarkistuksen ja antaa kehotuksen asiasta.

Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvissa kunnissa ei ole toistaiseksi tiedossa laajamittaisia kompostointitarkastuksia.

Kuntalaisten jätteiden lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset ovat uudistuneet Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueella. Toimialueen kuntia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu ja Pudasjärvi. Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2023.