Maankäytön toteuttamisohjelma 2022-2026 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

07.02.2022

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi tänään kokouksessaan 7.2.2022 maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) 2022-2026 ja esittää sitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 28.2.2022 kokouksessa.

Maankäytön toteuttamisohjelman taustalla on kaupunkistrategia, jossa esitetään, miten kaupunkia halutaan kehittää vuoteen 2026 mennessä. Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakentamisesta. Suunnitelmaa päivitetään kahden vuoden välein.

Päätöskäsittelyssä kaupunginhallitus liittyi MATO-työryhmän esitykseen Hiukkavaaran tontinluovutusten nostamisesta 20 tontista 30 tonttiin/vuosi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän muutosesitykset liittyen Haukiputaan ja Oulujokivarren maankäyttöön. Oulujokivarren maankäytön tarkastelussa Sanginsuun ja Madekosken rinnalle nostettiin myös Pikkaralan kyläalue.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO) 2022-2026 on otettu huomioon palvelut ja infrastruktuuri sekä pyritty näiden täysimääräiseen hyödyntämiseen. Asuntotuotannon sijoittamisella halutaan tukea joukkoliikenteen kehittämistä ja minimoida palveluverkkoon tarvittavia investointeja.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman 2022-2026 työryhmässä on ollut edustus konsernihallinnosta, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, sivistys- ja kulttuuripalveluista, hyvinvointipalveluista, BusinessOulusta sekä Oulun Sivakka Oy:stä. Työpaikkarakentamisesta on laadittu raporttiin laajempi osio, jonka valmistelussa oli mukana myös BusinessOulu –liikelaitoksen edustajia. Luottamushenkilöille pidettiin seminaari 24.3.2021, johon kutsuttiin jäsenet kaupunginhallituksesta ja yhdyskuntalautakunnasta sekä puheenjohtajat hyvinvointi- ja sivistys- ja kulttuurilautakunnista sekä kaupunginvaltuustosta. Raportista pyydettiin lausunnot yhdyskuntalautakunnalta, sivistys- ja kulttuurilautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, Business Oulu –liikelaitos johtokunnalta, liikelaitosten johtokunnalta (Oulun Vesi) sekä Oulun Energia Oy:ltä. Annetuissa lausunnoissa koettiin tärkeänä maankäytön toteuttamisohjelman rooli kaupunki- ja palvelusuunnittelussa sekä talouden hallinnassa. Täydennysrakentamisen painottaminen asuntotuotannossa nähtiin hyvänä.