Työelämään tutustuminen (TET) (poistoon)

Työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tehdään työelämää tutuksi.

Oulun koulut tekevät yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi yritysvierailuiden avulla, kutsumalla yrityksen edustaja vierailemaan luokassa tai yhteisten projektien kautta.

Työelämäyhteistyö toimii myös yrittäjyyskasvatuksen työkaluna. 

Yrityskylä 6.- ja 9.-luokkalaisille

Nuorten Putiikki Nuppu

Oulun kaupunki on mukana kehittämässä oppilaitosten ja työelämän yhteistyömuotoja pohjoisen alueen muiden toimijoiden kanssa myös hanketoimijana.