Lumo - CFP 2019

Lumo-valofestivaali etsii paikallisia ohjelmasisältöjä

 

Lumo-valofestivaali järjestetään seitsemännen kerran 22.-24.11.2019. Festivaalin teema on tänä vuonna LUONTOMME.
 
Valofestivaalin ajalle etsitään paikallisten toimijoiden toteuttamia ohjelmasisältöjä. Ohjelmasisältö voi olla teos, yksittäinen tapahtuma tai tapahtumasarja. Taidelaji on vapaa, kunhan ohjelmasisältöön liittyy jollain tavalla valo. Ehdotuksen jättäjä toimii oman sisältönsä vastuullisena tuottajana. Teosten tulee olla kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia. Teokset ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 16-22.
 
Festivaalialue sijoittuu Oulun ydinkeskustaan ja Hupisaarten puiston alueelle.
 
Ohjelmasisällön toteutuksesta maksetaan enintään 1500 € (alv 0 %) / ehdotus. Ehdotukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen lumolightfestival@ouka.fi sunnuntaihin 8.9.2019 mennessä. Maksimissaan kahden A4-sivun mittaisen ehdotuksen tulee sisältää:

 1. Lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasisällöstä sisältäen teknisen kuvauksen
 2. Havainnekuva(t)
 3. Toteutuspaikka
 4. Toteutusaika
 5. Sisältöehdotuksen hinta ja kustannuserittely
 6. Toteuttaja(t) ja yhteystiedot
 7. Teosesittelyteksti (max. 3 lausetta)

Tekijöiltä edellytetään mahdollisuutta laskuttaa kokonaiskustannukset y-tunnuksellisen laskutuskanavan kautta. Jatkoon valittuihin ollaan yhteydessä 11.9.2019 mennessä. 
 
Lumo-valofestivaalin järjestää Oulun kaupunki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 
Lisätietoja:
Jarkko Halunen, 044 703 8274, jarkko.halunen@businessoulu.com 
Anna Lanas, 044 317 1282, anna@annalanas.fi

 

 

Call for Proposals 2019

 

Our warmest thanks to all artists who gave suggestions for Lumo! We have continued talks with suggestions that were seen suitable for Lumo Light Festival 2019 program. The program will be announced in stages around September-October 2019.

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia ehdotuksensa jättäneitä taiteilijoita! Olemme jatkaneet neuvottelua niiden teosehdotusten kanssa, jotka olemme nähneet soveltuviksi vuoden 2019 Lumo-valofestivaalin ohjelmaan. Ohjelma julkistetaan vaiheittain syys-lokakuussa 2019.

 

(Vieritä alas suomenkieliseen hakutekstiin)

 

Lumo Light Festival Oulu, now organised for the seventh time, is inviting artists, designers, light artists and lighting professionals as well as students and institutions to submit their proposals for the 2019 event.

Lumo Festival theme for 2019 is OUR NATURE. The festival is calling for content that delves into the nature around us, or into the human nature in a way that provides and provokes powerful visual and emotional experiences. Lumo is a multi-disciplinary arts festival, which means that we are looking for light-utilising content from different fields, like music, dance, theatre, installations, and workshops.

Artists are asked to submit their proposals by 25 March 2019.

Festival dates

Lumo Light Festival will take place from 22 to 24 November 2019. The artworks are open to the audience every evening between 4–10 p.m.

Festival zone

Lumo Light Festival takes place in area reaching from Oulu City Centre to the islands of Hupisaaret and Linnansaari. See festival area and location examples (pdf will open in a pop-up window).

Artwork Categories

Category 1

 • total price max. 30,000 euros
 • the price shall include all costs related to the realisation of the artwork in question excluding licences, security and electricity
 • the supplier of the artwork may acquire additional financing but that has to be approved by the festival organisation
 • the artwork shall be installed outdoors in the festival area defined above
 • we look specifically for impressive projections, video mappings, façade lighting and installations
 • we appreciate independent production and installation
 • two to five works of art shall be selected

Category 2

 • total price max. 3,000 euros
 • the price shall include all costs related to the realisation of the artwork in question  
 • the supplier of the artwork may acquire additional financing but that has to be approved by the festival organisation
 • the realisation of the artworks must be done on a turnkey basis
 • the works of art shall be installed in the designated festival zone
 • eight to fifteen works of art shall be chosen

Weather conditions

Please note that the weather conditions in Oulu in late November can vary a lot. During the festival, the temperature may fluctuate between -20°C and +10°C. Snow cover may be anything between 0 and 20 cm, and the circumstances are likely to be very humid. Wind may turn to storms. However, the darkest time of the year provides an excellent setting for light artwork. The sun rises at 9 a.m. and sets at 3 p.m.

Criteria and selection process

When selecting the works of art, the following points shall be considered:

 • elements of surprise and adventure, visual and emotional experience, attraction and novelty
 • presence of the given theme
 • technical requirements for the realisation of the artwork
 • artwork costs
 • suitability and compatibility with other selected artworks within the programme framework
 • light arrangement
 • we also appreciate the use of sound in the installations

The artworks that best suit the criteria will be selected for further negotiations. The final decisions will be made by 15 May 2019.

Submitting the proposals

Artists are asked to submit their proposals by 25 March 2019.
The proposals must be submitted in Finnish or English.
The proposals shall include the following:

 • presentation of the visual appearance of the artwork
 • description of the artwork (max. half an A4 page)
 • description of production and technical implementation
 • detailed specification of the total costs of the artwork
 • the attached form filled out (https://goo.gl/forms/O825MlaamsTEAoxa2)

Submissions shall be sent by e-mail in one pdf file including pictures and possible links to videos.
The proposals shall be sent to lumolightfestival(a)ouka.fi.
Unfortunately we cannot respond to every proposal.

 

Ohjelmahaku 2019

Seitsemättä kertaa järjestettävä valofestivaali Lumo Light Festival Oulu kutsuu taiteilijoita, suunnittelijoita, valotaiteen ja valaistuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa vuoden 2019 tapahtumaan.

Lumo-valofestivaalin teema vuonna 2019 on LUONTOMME. Festivaali hakee sisältöjä, jotka syventyvät ympärillämme olevaan luontoon tai ihmisluontoon elämyksellisellä ja tunteita herättävällä tavalla. Lumo on monitaidefestivaali, joten haemme mukaan valoa hyödyntävää sisältöä eri aloilta, kuten musiikki, tanssi, teatteri, installaatiot ja työpajat.

Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa 25.3.2019 mennessä.

Ajankohta

Lumo-valofestivaali järjestetään 22.–24.11.2019. Teokset ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 16-22.

Aluerajaus

Lumo-valofestivaali sijoittuu Oulun ydinkeskustasta Hupisaarille ja Linnansaareen ulottuvalle alueelle. Festivaalialue ja esimerkkikohteet (pdf avautuu ponnahdusikkunaan)

Teostasot

Taso 1

 • kokonaishinta max. 30 000 eur
 • hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset pois lukien luvat, vartiointi, sähkö
 • toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle ulkotilaan
 • etsimme erityisesti näyttäviä projisointeja, videomäppäyksiä, julkisivuvalaisuja tai installaatioita
 • arvostamme itsenäistä tuotanto- ja toteutustapaa
 • valitaan 2-5 teosta

Taso 2

 • kokonaishinta max. 3000 eur
 • hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
 • toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • edellytämme avaimet käteen –periaatteella toteutettavia teoksia
 • teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle
 • valitaan 8-15 teosta

Sääolosuhteet

Pyydämme huomioimaan, että Oulun sää marraskuun lopulla on erittäin vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli festivaaliaikana voi olla -20 - +10 astetta celsiusta. Lumen määrä voi olla 0 – 20 cm ja on todennäköistä, että olosuhteet ovat erittäin kosteat. Tuuli voi yltyä myrskylukemiin. Pimeä vuodenaika antaa kuitenkin erinomaiset puitteet valoteoksille. Aurinko nousee klo 9 ja laskee klo 15.

Kriteeristö ja valintaprosessi

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • elämyksellisyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
 • annetun teeman näkyminen
 • teknisen toteutuksen edellytykset
 • kustannukset
 • soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
 • valon käyttö teoksessa
 • arvostamme myös äänimaailman sisällyttämistä installaatioihin

Kriteereihin parhaiten soveltuvat teokset valitaan jatkoneuvotteluihin. Lopulliset teosvalinnat tehdään 15.5.2019 mennessä.

Ehdotusten jättäminen

Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa ma 25.3.2019 mennessä.
Ehdotusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä.
Ehdotusten tulee sisältää:

 • esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
 • teoskuvaus (max. puoli A4)
 • selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • teoksen hinta eriteltynä sisältäen kaikki kustannukset
 • oheinen lomake täytettynä (https://goo.gl/forms/O825MlaamsTEAoxa2) 

Teosehdotukset tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää kuvat ja mahdolliset linkit videoihin.
Ehdotukset lähetetään osoitteeseen lumolightfestival(a)ouka.fi.
Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.