Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet on jaoteltu Oulun kaupungin päätietovarantojen mukaisesti. Päätietovarantojen sisältö on kerrottu otsikon alla. Päätietovaranto sisältää tarkemman kuvauksen tietovarannon henkilötietojen käyttötarkoituksista ja niihin liittyvistä tietoaineistoista sekä henkilötietojen luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. Jokainen tietovaranto sisältää tietosuoja-asetuksen mukaisen kuvauksen rekisteröidyn oikeuksista henkilötietoihinsa.

Tietosuojaselosteet julkaistaan kaupungin digitaalisen turvallisuuden ja tiedonhallinnan hallintajärjestelmästä. Selosteet päivitetään viikoittain. Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomaat puutteita jossain tietosuojaselosteessa, voit olla yhteydessä kaupungin tietosuojavastaaviin tietosuoja@ouka.fi.

Halutessasi voit tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön. Henkilötietojen tarkastuspyynnöt osoitetaan tietovarannon tiedon hallinnoinnista vastaavalle taholle. Lisätietoja Henkilötietojen tarkastuspyynnöistä.